Gå til hovedindhold

Kædesøgning

Billedet viser en illustration af en kædesøgning

Brug litteraturlister fra bøger eller artikler til at komme videre i din søgeproces

Metoden hedder kædesøgning, og benyttes ved at bruge litteraturlisten fra en i forvejen kendt bog eller artikel, til at finde andre relevante bøger eller artikler om samme emne.  

På den måde benytter du andres anbefalinger af litteratur, og søger videre i en slags kæde indenfor samme emne. 

Når du kædesøger finder du udelukkende bøger og artikler, som er ældre end den bog eller artikel du sidder med.

Det betyder, at kædesøgning altid går bagud i tid.

Vil du derimod kigge fremad skal du benytte Citationssøgning.

Citationssøgning

 

Søg fremad i tid via din artikels citationer - altså find frem til hvem, der henvist til den artikel du sidder med. 

Du kan bruge databasen Scopus eller Google Scholar.

Begge steder søger du først på artiklens titel, og i Scopus kan du herefter klikke på "Citations" .  I Google scholar hedder det "Cited by" og står nederst under hver resultat. 

Listen du får i "citations" eller "Cited by" indeholder de artikler, som har citeret indholdet i den artikel du selv sidder med.  Citationssøgning peger fremad i tid og viser nyere viden end kædesøgning, men kan være mere upræcis, da den finder referencer i mange forskellige litteraturlister, hvor du i kædesøgningen kun forholder dig til én litteraturliste.  

Du kan derfor komme mere på afveje med en citationssøgning, men også finde det nyeste udgivet forskning indenfor dit emneområde.