• Dansk
 • English

Vurdering af kvalitative eller kvantitative studier - CASP VAKS

Vurderingsskemaer til kvalitative studier

 • VAKS er et redskab til at bedømme videnskabelige artikler baseret på kvalitative metoder i en sundhedsfaglig kontekst. Guiden er målrettet videnskabelige artikler baseret på interview eller observationsstudier og er designet til at skabe overblik over styrker og svagheder ved en videnskabelig forskningsartikel. VAKS er udviklet af Dasys - læs mere her
  Download VAKS her

 

 • CASP-tjeklister (Critical Appraisal Skills Programme) er udarbejdet af National Health Service i England (NHS). Tjeklisterne kan benyttes til både kvantitative og kvalitative artikler, og består af otte kritiske vurderingsværktøjer.
 • CASP skema til vurdering af et kvalitativt studie. CASP Qualitative Studies Checklist
 • Dansk oversættelse af CASP tjeklisterne.

 

Vurderingsskemaer til kvantitative studier

 • Til vurdering af kvantitative studier har Center for Kliniske Retningslinjer udviklet en række tjekskemaer.
   

 

 • JBI - tjeklister (JBI’s critical appraisal tools). JBI (Joanna Briggs Institute) er placeret på Royal Adelaide Hospital i Australien, og et af deres mål er at øge opmærksomheden på, at så mange beslutninger som muligt indenfor sundhedssektoren tager afsæt i evidensbaseret viden. Et af redskaberne hertil at udviklingen af skemaer til vurdering af forskningsartikler. Der er skemaer både til kvalitative og kvantitative designs.