• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Sygeplejerske

Sygeplejerske

Her finder du databaser som specielt henvender sig til uddannelsen Sygeplejerske

Cinahl Complete

Sundhedsfaglig database inden for sygepleje og andre beslægtede fag.

Con

Cochrane Library

I The Cochrane Library kan man søge oplysninger om gavnlige og skadelige virkninger af behandlinger og forebyggelse i sundhedsvæsenet.

robot

Database over danske velfærdsteknologikilder

Databasen definere velfærdsteknologi som digital velfærdsteknologi. Dette er udgangspunktet for nærværende bibliografi over danske velfærdsteknologikilder. Bibliografien indeholder ikke nyhedsartikler, webnyheder, nyhedsbreve, offentlige budgetter, mødedokumenter og data.

Embase

Embase

Embase er en sundhedsfaglig base med en meget bred dækning og den indeholder al indhold fra pubmed

ERIC - Education Resource Information Center

ERIC - Education Resource Information Center

Henvisninger til videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område.

forskningsdatabase

Forskningsdatabasen

Den Danske Forskningsdatabase registrerer forskning fra Universiteter og Professionshøjskoler.

Free Med

Free Medical Journals

Medicinske tidsskrifter (ca. 2.000), som stilles gratis til rådighed.

Guide

Guide til kritisk vurdering af kvantitative studier

Guide til vurdering af kvantitative undersøgelser er et redskab til bedømmelse af videnskabelige artikler. Guiden er en pendant til VAKS-modellen, der vurderer kvalitative studier.

Idno

idunn.no

Idunn.no administreres og driftes af det norske Universitetsforlaget og indeholder adgang til over 60 tidsskrifter i fuld tekst - herunder Klinisk Sygepleje og Nordisk Sygeplejeforskning.

PsychInfo - Psychology & Behavioral Sciences Collection

Database inden for psykologi og tilstødende fag: psykiatri, sociologi, sygepleje, uddannelse mv.

PubMed

Tidsskriftdatabasen dækker blandt andet emnerne: medicin, sygepleje, odontologi, & sundhedsvæsen.

Scopus

Scopus

Scopus leverer et overblik over verdens forskningsresultater inden for videnskab, teknologi, medicin og sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, kunst og humaniora.

SMT

Socialmedicinsk Tidskrift (SMT)

Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) - Journal of Social Medicin - er en tværfaglig forum for forskning og politik og indholder stof fra alle områder af Social medicin, folkesundhed, sundhedsfremme og og sociale ydelser.

SweMed+

SveMed+ er en bibliografisk, delvis fuldtekst, database med referencer til artikler indenfor det medicinske område.

ugeskrift  læger

Ugeskrift for læger

Danmarks største sundhedsvidenskabelige tidsskrift med ny dansk forskning og nyheder om international forskning. Bladet er også aktuelt med vigtige medicinske nyheder, debat og sundhedspolitik.

VIVE

VIVE

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

WebOfScience

Web of Science

Web of Science er en af verdens største og mest anerkendte citationsdatabaser som registrerer de mest anerkendte tidsskrifter og konferencepublikationer inden for alle fagområder.   

Abonnér på Sygeplejerske