• Dansk
  • English
Abonnér på Databaser

Databaser

I menuen til venstre kan du gå ind under din uddannelse og se et udvalg af databaser, hvor du kan søge danske og udenlandske artikler, samt bøger og rapporter, som retter sig mod specielle emner indenfor dit fag. Og det er også her, du kan finde forskningsbaseret litteratur.

Academic search

Academic Search Premier

Academic Search Premier er en multidisiplinær forskningsdatabase der dækker et meget bred emneområde indenfor både videnskab, teknologi og humaniora.

Altinget logo

Altinget.dk

Absalon giver dig ubegrænset adgang til Altingets portaler inklusiv nyhedsbreve.

Bibliotek.dk logo

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk er den fælles søgebase for alle biblioteker i Danmark såvel folke- som forskningsbiblioteker

British education indeks

British Education Index

British Education Index indeholder referencer til britiskudgivet litteratur indenfor uddannelses-og undervisningssektoren.

Business source premier logo

Business Source Premier

Business Source Premier er én af de mest anvendte forskningsdatabaser inden for business området, herunder bl.a. ledelse og organisation, økonomi og finans.

Børn og unge på tværs

Børn og unge på tværs

Børn og unge på tværs. Tværfagligt undervisningsmateriale.

Roskilde Uiversitets Center

Center for Daginstitutionsforskning

Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitets Center forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Mit CFU

CFU Absalon

Book undervisningsmaterialer i CFU

Cinahl complete logo

Cinahl Complete

Sundhedsfaglig database inden for sygepleje og andre beslægtede fag.

Clio

Clio Online

Clio Online er et internetforlag, der udgiver digitale undervisningsmidler til grundskolen og gymnasiet

Cochrane logo

Cochrane Library

I The Cochrane Library kan man søge oplysninger om gavnlige og skadelige virkninger af behandlinger og forebyggelse i sundhedsvæsenet.

Cristin logo

Cristin - Norsk Forskningsinformationssystem

CRIStin (Current research information system in Norway) er et forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren.

Den Danske Forskningsdatabase logo

Danske forskningsdatabaser

Danske forskningsdatabaser registrerer forskning fra universiteter og professionshøjskoler.

robot

Database over danske velfærdsteknologikilder

Databasen definere velfærdsteknologi som digital velfærdsteknologi. Dette er udgangspunktet for nærværende bibliografi over danske velfærdsteknologikilder. Bibliografien indeholder ikke nyhedsartikler, webnyheder, nyhedsbreve, offentlige budgetter, mødedokumenter og data.

DIVA logo

DiVA

DiVA portal er en svensk fælles søgetjeneste og et åbent arkiv for forskningspublikationer og studerendes skriftlige opgaver ved 37 universiteter og højere læreanstalter.

DKNyt_logo

DK Nyt - de senest nyheder fra Danmark

Få fagligt overblik og politisk indsigt med DKNyt.

DOAJ logo

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals (DOAJ) er en gratis database, som indeholder videnskabelige tidsskrifter med fri adgang.

DPU

DPU - Viden og værktøjer

DPU - Viden og værktøjer. Forskningsbaseret viden fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet

eBook Collection

EBSCO eBook Academic Collection

Søg og download e-bøger fra Ebsco eBook Academic Collection

Education research

Education Research Complete

Education Research Complete dækker hele uddannelsesområdet meget bredt fra tidlig barndom til videregående uddannelser.

Embase

Embase

Embase er en sundhedsfaglig base med en meget bred dækning og den indeholder al indhold fra pubmed

Danmarks læringsportal

EMU Danmarks læringsportal

Danmarks læringsportal viser eksempler på læring på dagtilbudsområdet, samt grundskole - sfo.

Ergo

Ergoterapeutforeningens fagdatabase

Samling af rapporter og artikler om ergoterapifaglige emner.

ERIC logo

ERIC - Education Resource Information Center

Henvisninger til videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område.

FIS Bildung logo

FIS Bildung

Tysk bibliografisk database, der indeholder mere end 700.000 litteraturhenvisninger til tidsskriftartikler fra omkring 500 fagtidsskrifter, bøger, dele af bøger, "grå" litteratur og online dokumenter indenfor uddannelse og pædagogik med tilhørende områder.

Food & Nutrition Research logo

Food & Nutrition Research

Food & Nutrition Research er en international peer-reviewed Open Access tidsskrift udgivet af Co-aktion Publishing på vegne af den svenske Nutrition Foundation.

Forlaget Andersen

Forlaget Andersen Erhvervshåndbøger

Websitt hos Forlaget Andersen Erhvervshåndbøger er enkelt og lettilgængeligt opbygget. Forsiden er enkel, med tydelig søgefunktion, og giver let adgang til de enkelte håndbøger. Udover direkte adgang til de enkelte håndbøger, kan man også søge i dem enkeltvis.

Free Medical Journals logo

Free Medical Journals

Medicinske tidsskrifter (ca. 2.000), som stilles gratis til rådighed.

Google Scholar logo

Google Scholar

Google Scholar er Google's indgang til at søge afhandlinger, specialer, bøger, uddrag og artikler anmeldt af fagfolk fra akademiske forlag, faglige sammenslutninger, dokumentdatabaser, universiteter og andre videnskabelige organisationer.

Gyldendals Fagportaler

Gyldendals Fagportaler

Gyldendals Fagportaler er digitale læremidler med undervisningsforløb, faglige redskaber, opgaver, teori og en lang række digitale resurser. Alt sammen samlet ét sted

Hospitality and tourism complete

Hospitality and Tourism Complete

Hospitality and Tourism Complete indeholder en bred international dækning af service- og turismeområdet.

Idunn logo

idunn.no

Idunn.no administreres og driftes af det norske Universitetsforlaget og indeholder adgang til over 60 tidsskrifter i fuld tekst - herunder Klinisk Sygepleje og Nordisk Sygeplejeforskning.

Infomedia logo

Infomedia

Infomedia er Infomedia A/S's elektroniske informationssystem med nyheder, baggrundsartikler, virksomhedsdata, personalia og markedsinformation baseret på daglig levering af artikler fra en række danske landsdækkende og regionale aviser og telegrammer.

lex.dk

lex.dk

På lex.dk finder du opslagsværkerne Den Store Danske og Trap Danmark og en række andre specialværker.

Libris logo

LIBRIS

Søgetjenesten LIBRIS indeholder 6,5 millioner titler fra ca. 170 biblioteker ved svenske universitets-, højskole- og forskningsbiblioteker samt godt 20 folkebiblioteker. LIBRIS indeholder bl.a. bøger, afhandlinger, artikler og elektronisk publiceret materiale.

Libris stud

LIBRIS Uppsök

LIBRIS Uppsök er en søgetjeneste for eksamensopgaver og afhandlinger i full text, skrevet på svenske universiteter og højskoler.

Nordart logo

Norart

Norart indeholder referencer til 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøger. Det er muligt at afgrænse søgningerne så de kun indeholder videnskabelige artikler. Hvor det er muligt, linkes der til full text.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Den er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet - undervisere, studerende, forskere, pædagogiske ledere, konsulenter eller politikere, der vil holde sig opdateret eller har brug for kvalificeret input i deres arbejde eller studiesituation.

Oria

Oria

Oria giver adgang til informationstjenester fra universitets- og høgskolesektoren, Nasjonalbiblioteket, forskningsinstitutter og fagbiblioteker i Norge.

OT Seeker logo

OT Seeker

OTseeker er etableret af den australske ergoterapeutforening og australske universiteter.

Pedro logo

PEDro

PEDro er en evidensbaseret australsk database indenfor fysioterapi. Den indeholder ca.17.000 randomiserede kontrollerede forsøg, systematiske reviews og klinisk praksis vejledninger samt litteratur indenfor fysioterapi. PEDro er udviklet af the Centre for Evidence-Based Physiotherapy at The George Institute for Global Health.

ProQuest logo

ProQuest

ProQuest er en portal til databaser, som dækker vores fagområder bredt. Social Sciences, Health & Medicine, Business, History, Literature & Langusge, Science & Technology og The Arts.

PsychInfo - Psychology & Behavioral Sciences Collection

Database inden for psykologi og tilstødende fag: psykiatri, sociologi, sygepleje, uddannelse mv.

PubMed

Tidsskriftdatabasen dækker blandt andet emnerne: Sundhedsvæsen, medicin, sygepleje, odontologi, biologi (herunder mikrobiologi, molekylærbiologi og genetik), bioteknologi og biokemi.

Ebsco host

Rehabilitation and Sports Medicine

Rehabilitation and Sports Medicine er en central database for rehabilitering og sportsmedicin.

Danmarks statistik

Retsinformation.dk

Retsinformation.dk - Danske love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v.

Sage journals logo

SAGE journals

Hos SAGE journals online har vi adgang til elektroniske tidsskrifter i fuld tekst.

ScienceDirect

ScienceDirect

ScienceDirect dækker et meget bredt emneområde indenfor naturvidenskab, ingeniørkundskab og teknologi, biovidenskab, sundhedsvidenskab & medicin samt samfundsvidenskab og humaniora.

Scopus

Scopus

Scopus leverer et overblik over verdens forskningsresultater inden for videnskab, teknologi, medicin og sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, kunst og humaniora.

smagforlivet

SmagforLivet.dk

SmagforLivet.dk er et forsknings- og formidlingscenter med fokus på madens smag som central drivkraft for livsglæde, sundhedsfremme, læring, dannelse og madhåndværk med det formål at skabe muligheder for et bedre og rigere liv for den danske befolkning

Socialjura logo

Socialjura

Socialjura
Hjemmesiden omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

Socialpædagogernes Vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank stiller viden om det socialpædagogiske område til rådighed for dig.

Ebsco host

Social Sciences FullText

Social Sciences Full Text er en database der dækker emner inden for sociologi og socialt arbejde.

Springer logo

Springer e-journals

Springer e-journals giver adgang til over 2000 tidsskrifter indenfor mange emneområder.

Danmarks Statistik logo

Statistikbanken

Statistikbanken indeholder officiel statistik, som beskriver det danske samfund.

SwePub logo

SwePub

SwePub indeholder videnskabelige publiceringer fra højere læreanstalter i Sverige. Der kan søges blandt afhandlinger, artikler, konferencebidrag m.m. Hvor det er muligt, linkes der til full text.

taylorfrancis2.png

Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online giver adgang til relevante artikler og tidsskrifter indenfor samtlige uddannelser.

Teacher Reference Center logo

Teacher Reference Center

Teacher Reference Center giver adgang til 280 tidsskrifter på undervisningsområdet

Trip

Trip

”Find evidence fast”: Samsøgning på tværs af en række informationskilder, med det formål at finde pålidelige svar på kliniske spørgsmål. Mulighed for PICO søgning

uc viden

UC Viden

Her finder du forskning og viden produceret på professionshøjskolerne.

Ulrichs Web Logo

Ulrichs Web & Periodical Data

Ulrichs web og periodical data er en fortegnelse over mere end 300.000 tidsskrifter og andre serietitler indenfor alle emner.

Vidensportal om udsatte børn og unge

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalen gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker at finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og leverandører.

VIVE logo

VIVE

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

VIVE logo

VIVE Campbell

VIVE Campbell arbejder med at skabe viden om effekten af indsatser på det sociale område.

Web of Science logo

Web of Science

Web of Science er en af verdens største og mest anerkendte citationsdatabaser som registrerer de mest anerkendte tidsskrifter og konferencepublikationer inden for alle fagområder.   

Wiley

Wiley

Professionshøjskolen Absalon har adgang til en lang række E-tidsskrifter i Wiley Online Library.

Abonnér på Databaser