• Dansk
  • English

Campus Roskilde

Abonnér på Kalender

Åbningstider

Uge

Her kan du booke en bibliotekar.

Skal du eller din gruppe i gang med informationssøgning i forbindelse med bachelorprojekt eller hovedopgave, er det muligt at bestille vejledningstid ved en bibliotekar. Vejledningen varer 30-60 minutter. Tilbuddet er henvendt til studerende og kursister på Professionshøjskolen Absalon. Du har først booket en bibliotekar, når du har modtaget et svar i din mail med bekræftelse på dato og tidspunkt.

book en bi

Du kan få vejledning til følgende:

  • at opbygge en søgestrategi
  • at vælge relevanter databaser
  • at søge i konkrete databaser

Oplysninger vi skal bruge:

  • antal gruppemedlemmer
  • emne og evt. problemformulering
  • hvor du har søgt – og hvad du har du fået ud af dine søgninger?
  • Min. 2 dato ønsker

Campus Roskilde

Roskilde langt format

Fire bibliotekarer står klar til at styrke dine informationskompetencer.

 

Vi hjælper dig med at finde de rigtige informationer til dit studie, uanset om det befinder sig i en bog, et tidsskrift eller en avis i papir- eller elektronisk form.

Vi tilbyder undervisning i diverse biblioteksbaser, ligefra Absalons egen base over bibliotek.dk til de store udenlandske databaser som PubMed, Scopus, Ebsco- databaserne foruden en række mindre specialbaser.

   

Vi samarbejder tæt med vores kolleger i de 7 andre Absalonafdelinger fordelt rundt på Sjælland med bl.a. daglig kørsel af materialer mellem afdelingerne.

 

Endelig samarbejder vi med samtlige andre danske folke- og forskningsbiblioteker, så er der noget vi ikke selv råder over, så kan vi hjemskaffe bøger, tidsskrifter m.m. fra disse biblioteker til dig.

 

Vi glæder os til at samarbejde med Jer.

Jens Kragh                      Lotte Larsen-Ledet                             Birgitte Sass                       

                                                             Pt. Campus Sorø

Jens KraghLotte Larsen-ledetBirgitte SassPalle Vest Nielsen
BibliotekarBibliotekarBibliotekarBibliotekar
7248 14767248 14677248 14787248 1477
jkr@pha.dklll@pha.dkbsa@pha.dk pvn@pha.dk