• Dansk
  • English

Web of Science

Udover at fremsøge forskningstidsskrifter- og artikler giver Web of Science mulighed for at måle, hvilken betydning en artikel, forfatter eller institution har, målt ved antallet af citationer.

Web of Science Core Collection er en citationsdatabase, hvor det er muligt at udarbejde citationsanalyser og beregne en forskers h-indeks ved hjælp af citationsanalyser.  

 

Du kan vælge af søge i Web of Science Core Collection eller afgrænse til nedenstående baser:

Science Citation Index Expanded: 1990-

Social Sciences Citation Index: 1956-

Arts & Humanities Citation Index: 1975-

 

Adgang

Web of Science

Ved adgang via WAYF benytter du Absalon/-studiemail login og dertilhørende kode.