• Dansk
  • English

Systematisk litteratursøgning

En systematisk litteratursøgning vil sige, at du griber søgeprocessen struktureret an og tilrettelægger din søgning på forhånd. Du overvejer grundigt dine søgeord, valg af databaser, brug af forskellige søgemetoder samt reflekterer over de søgeresultater, du får undervejs i processen.

 

Brug de rigtige søgeord
Dit valg af søgeord har stor betydning for hvilke resultater du finder. Du skal derfor også prøve med synonymer og relaterede begreber. Når du søger i biblioteksbaser som Absalons eller Bibliotek.dk, ser du at hver post har fået tildelt nogle emneord. De kan være en inspiration til at søge videre med.

Medicinske databaser som PUB MED og Cinahl har deres egne emneordsregistre. En søgning i PUBMEDS Meshterms eller Cinahls Headings giver en præcis søgning ud fra fagområdets termenologi.

 

Boolske operatorer
De fleste almene biblioteksbaser underforstår et “og” mellem to ord. Hvis du skriver “læring sfo” får du en fællesmængde af bøger, der handler om læring i forhold til sfo.

 

Men ved større søgninger med flere søgeord får du en mere præcis søgning ved brug af de Boolske opratorer AND, OR, NOT.

 Platfod AND test

Referencerne indeholder begge ord.
Dvs. databasen finder alle de artikler hvor begge ord indgår.Sfo OR skolefritidsordning

 

(Bruges f.eks. ved synonymer eller flere begreber for det samme)

Referencerne indeholder enten det ene eller det andet eller begge ord.
Dvs Databasen finder alle de artikler hvor enten det ene søgord ”sfo” eller det andet søgeord ”skolefritids-ordning” indgår.Inklusion NOT børn

 

(Kan bruges til at indsnævre en stor datamængde)

Referencerne indeholder ord1, men ikke ord 2. Dvs. databasen finder alle de artikler hvor søgeordet ”Inklusion” indgår, men fravælger alle de artikler hvor hvor søgeordet ”børn” også er medtaget.

 

Bloksøgning

Når du søger med boolske operatorer får du den bedste søgning ved at opdele dine søgeord i blokke.

 

Søgning 1

Søgning 2

Søgning 3

Diabetes
OR

Diabetes Mellitus
OR

Diabetic

Insulin
OR
Novolin

Exercise
OR
Physical activity

 

Protokol

Det kan være forskelligt, hvor detaljeret, du skal dokumentere dine søgninger. Men en søgeprotokol kan indeholde:

  • Hvilke databaser du har afsøgt.
  • Hvilke ord, du har søgt på - og hvordan (f.eks. brug af trunkering, afgrænsning på søgefelter).
  • Afgrænsning på sprog, publikationstype, år m.m.
  • Søgeresultatet (antal referencer).
  • In-/eksklusionskriterier - Begrundelse for endeligt valg af litteratur.
  • Dato for hvornår du har udført søgningerne.

Mere om systematisk litteratursøgning.

 

Review

Et review er en oversigt over problemstillingens/forskningsområdets kilder. Der findes mange typer reviews fra strukturerede forskningsoversigter til systematiske reviews som skal medtage al litteratur og overholde forskellige standarder og protokoller..
 

Se mere om Systematiske reviews her