• Dansk
  • English

Ophavsret

På denne side kan du finde vejledning til brug af andres materialer samt til de aftaler, som er indgået med Koda, Gramex, og Copydan.

Koda, Gramex og Copydan er alle foreninger, der beskæftiger sig med rettigheder til værkerne, retten til at kopiere, mangfoldiggøre og/eller gengive beskyttede værker i tekst, lyd og billeder samt opkrævning og fordeling af vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker.

Aftalerne er indgået dels af Professionshøjskolernes Rektorkollegium dels af den enkelte professionshøjskole.

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på Professionshøjskolerne

Så meget må du kopiere til andre

Læs også: