• Dansk
  • English

Ophavsret

Hvad må vi i professionshøjskolen, når det drejer sig om at anvende ophavsretligt beskyttet materiale.

På denne side kan du finde vejledning til brug af andres materialer samt til de aftaler, som er indgået med Koda, Gramex, og Copydan.

Koda, Gramex og Copydan er alle foreninger, der beskæftiger sig med rettigheder til værkerne, retten til at kopiere, mangfoldiggøre og/eller gengive beskyttede værker i tekst, lyd og billeder samt opkrævning og fordeling af vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker.

Aftalerne er indgået dels af Professionshøjskolernes Rektorkollegium dels af den enkelte professionshøjskole.

Der er ny Copydanaftale fra 1. januar 2016. Aftalen er beskrevet under rubrikken Tekst på denne hjemmeside.

 

Se også:

> Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på mellemlange videregående uddannelser

> Kopieringens HVEM - HVAD - HVOR

Læs også:

>Rosenmeier, M.(2014). Ophavsret for begyndere: En bog til ikke-jurister. 3. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.