• Dansk
  • English

Deling af bøger

 

Det må du:

Du må kopiere en hel bog, så længe det er til eget brug.

Du må scanne op til 20% af en af en bog (dog max. 30 sider).

Hvis rettighedshaveren har gjort e-bogen tilgængelig, så må du downloade hele bogen og printe en fysisk kopi - men igen, kun til eget brug.

Du må dele links til artikler og e-bøger. 

 

Det må du ikke:

Du må ikke dele fuldteksten af artikler og e-bøger.

Du må ikke dele dine indscannede bøger.

Du må ikke få ”gratis” studiebøger/ -artikler via f.eks. Facebook eller Dropbox.

 

Læs mere om hvad du må og ikke må her

 

Ophavsret

På denne side kan du finde vejledning til brug af andres materialer samt til de aftaler, som er indgået med Koda, Gramex, og Copydan.

Koda, Gramex og Copydan er alle foreninger, der beskæftiger sig med rettigheder til værkerne, retten til at kopiere, mangfoldiggøre og/eller gengive beskyttede værker i tekst, lyd og billeder samt opkrævning og fordeling af vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker.

Aftalerne er indgået dels af Professionshøjskolernes Rektorkollegium dels af den enkelte professionshøjskole.

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på Professionshøjskolerne

Så meget må du kopiere til andre

Læs også: