• Dansk
  • English

Om biblioteket

 

Biblioteket løfter studiemiljøet og styrker vidensinfrastrukturen på Absalon

Professionshøjskolen Absalons bibliotek er fordelt på syv lokationer, og er målrettet de uddannelser det enkelte campus udbyder.

Som studerende og ansat på Absalon har du adgang til faglige velassorterede og specialopbyggede materialesamlinger som dækker dit fagområde og studieretning. Biblioteket råder over digitale ressourcer med tusinder af videnskabelige artikler og e-bøger online, som komplementere den fysiske samling.

Biblioteket stiller indbydende studiemiljøer til rådighed på de forskellige campusser, hvor du som studerende kan slappe af og lade op, fx mellem undervisningstimerne. Eller du kan benytte faciliteterne til at mødes med din projektgruppe og andre medstuderende til en faglig snak, opgaveskrivning mv.

Biblioteket afholder undervisning på holdniveau i litteratursøgning, akademiske skriveværksteder og andre studieunderstøttende aktiviteter som en del af fag- og bacheloropgaver. Som underviser og studerende kan du altid rekvirere kurser og undervisning på holdniveau .

I den bemandede åbningstid, kan du få hjælp og vejledning af kyndige informationsspecialister, der hjælper dig med information- og litteratursøgninger, vurdering af kilder, referencespørgsmål mm.
Du kan også lave en aftale med en af informationsspecialisterne gennem book-en-bibliotekar ordning,
så vejledningen bliver tilpasset dine behov.

For at sikre din adgang og levering af videnskabelig litteratur som forsker og underviser, tilbyder biblioteket:

  • Indkøb af danske og udenlandske fagbøger
  • Rådgivning og undervisning i forbindelse med dit forskningsprojekt
  • Hjælp til udarbejdelse af reviews mm.
  • Forskningsregistrering i UC-Viden og dermed synliggørelse og eksponering af vidensproduktionen på Absalon.

Biblioteksenheden består af 15 medarbejdere, der vil gøre deres bedste for at yde den hjælp, der letter din adgang til viden og information under dit ophold på Absalon.