• Dansk
  • English

Mig som forsker

Her kan du få hjælp til din forskerprofil og til de platforme, som bruges hertil. Du kan blandt andet finde information om Orcid, forsker CV og UC Viden.

I Absalon bruger vi medarbejderfoto, f. eks. i UC Viden. Her skal du selv uploade dit foto.
Har du brug for et nyt medarbejderfoto, kan du få taget det på Absalondagen og på introdage for nye medarbejdere.

 

Orcid

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) er et unikt og internationalt anerkendt forsker-id, der knytter dig og din forskning korrekt sammen. Med ORCID undgås navneforvekslinger med andre forskere, og det sikrer således, at din forskning altid citeres korrekt. ORCID er personligt, og følger dig uanset arbejdssted og forskningsfelt.

Der er enkelte tidsskrifter som kræver, at du har et ORCID, inden du kan publicere heri.

 

Fra UC Viden supportsitet kan se læse mere om, hvordan du kan oprette et ORCID

 

 

Forsker CV

I UC Viden kan din personlige profil give et fint overblik over din forskning og du kan herfra oprette dit forsker CV, som kan bruges til fx projektansøgninger og lign.

Se her mere om, hvordan du opdaterer din personlige profil og opretter et CV.

 

UC Viden
UC Viden er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren. Professionshøjskolerne lægger således vægt på at udvikle, udbygge og omsætte det konkrete samspil mellem forskning, uddannelse og praksis, således at ny viden bringes proaktivt i spil i praksisfeltet – og således bidrager til håndtering af nogle af velfærdssamfundets helt centrale udfordringer.

Portalen indeholder medarbejderprofiler, referencer og fuld tekst publikationer. Her registreres publikationer, projekter, forsknings- og udviklingsaktiviteter.

UC Viden er udover en vidensdeling- og vidensformidlingsportal også et redskab til Centre og FoU miljøer til intern evaluering og bruges endvidere administrativt til afrapportering til ministerier mm. fra Absalon.
 

Udover UC Viden findes studenterportalen som indeholder bachelorprojekter fra alle uddannelser på Absalon og de øvrige Professionshøjskoler i Danmark.

I UC Viden kan du abonnere på nyhedsmail, inden for de emneområder du finder interessante.

Biblioteket Absalon tilbyder hjælp og vejledning til at registrere og opdatere medarbejderprofiler.

 

Kontakt

UC Viden generelt og Campus Sorø: Annemette Holst Andersen aha@pha.dk

UC Viden generelt og Campus Roskilde/Holbæk: Birgitte Sass bsa@pha.dk

Campus Holbæk, Kalundborg og Slagelse: Vibeke Lei vml@pha.dk

Campus Næstved: Carina Asboe Petersson caap@pha.dk

Campus Nykøbing og Vordingborg: Peter Tværmose Nielsen ptn@pha.dk