• Dansk
  • English

Levnedsmiddelbladet

Bladets skribenter har fokus rettet mod ledelse, ny teknologi, forbrugertrends, lovgivning, forskning og markedsføring. Ud over de faglige emner og specialtemaer, der er fordelt på årets 8 udgivelser, indeholder hvert enkelt nummer mange informationer, der fokuserer på de økonomiske og markedsføringsmæssige forhold inden for hele levnedsmiddelbranchen.

De nationale og internationale messer på fødevareområdet og de udstillede nyheder er en naturlig del af det redaktionelle stof og bliver udførligt omtalt både før og efter messerne. En gang om året foretager bladet i samarbejde med aktieanalytikere en økonomisk analyse af Danmarks 100 største levnedsmiddelvirksomheder og kårer årets vindere og tabere.

Udover artikler fra bladets egen redaktion bidrager eksterne specialister med artikler, der går i dybden og kommer rundt i alle de hjørner, der kendetegner dagens levnedsmiddelbranche. Blandt andet skrives om de love og bestemmelser fra myndighederne, der har betydning for fødevarebranchen.

Adgang

Levnedsmiddelbladet

Adgang til arkivet