• Dansk
  • English

Kantinen

Foreningen Kantine & Køkken (FKK) er en landsdækkende brancheforening med omkring 800 medlemmer. FKK udgiver medlemsbladet KANTINEN, der udkommer 6 gange årligt. Bladet distribueres til alle foreningens medlemmer, der typisk er personale i storkøkkener. Bladet KANTINEN er stedet hvor køkkenledere og leverandører mødes. Det distribueres i 6400 eksemplarer og sendes ligeledes til alle kantiner, også de som ikke er medlemmer af FKK. Foreningen beskæftiger sig med lovgivning, nye fødevaretendenser og tiltag inden for branchen, ligesom vi også vil være at finde på landets messer og faglige arrangementer.

Adgang

Kantinen

Artikler fra Kantinen.dk