• Dansk
  • English

Forskningsservice

Biblioteket yder forskningsservice til medarbejderne, der arbejder med FoU opgaver. Servicen dækker, at vi hjælper dig godt i gang med dit projekt således, at du kan søge relevant viden.

Mere om biblioteks forskningsservice:

Du kan få forskellige services fra Professionshøjskolen Absalons Bibliotek i forbindelse med FoU opgaver.

Databaser og E-tidsskrifter:

  • Hjælp til opsætning af søge profil og alerts.
  • Hjælp til databasesøgning og søgning i e-tidsskrifter.
  • Hjælp til hvordan du uden for Campus benytter e-ressourcer via fjernadgang.

Referencehåndtering og litteraturlister:
Biblioteket arrangerer workshop i referencehåndteringsværktøjet Mendeley. Mendeley håndterer referencer til bøger, artikler og websider - importer direkte fra Cinahl, ERIC, bibliotek.dk mm. Desuden kan Mendeley integreres i Word - således kan man få programmet til, at indsætte citationer direkte i ens tekst, samtidigt med at referencen oprettes i en litteraturliste bagerst i dokumentet. Varighed en time.

UC-Viden
Få hjælp til opdatering og til redigering af CV i UC-Viden.

Service der ydes mod timebetaling.

I forbindelse med ansøgning af midler til et forskningsprojekt er det vigtigt, at der bliver afsat en sum til dækning af informationssøgning. Således at biblioteket kan afsætte en eller flere medarbejder, der kan være behjælpelig gennem hele projektet. Vedkommende assistere gennem hele projektforløbet med:

  • Udvidet søgning og afsøgning om der findes tilsvarende projekter.
  • Udvidet opbygning af søgeprofil og opsætning af alert i forskellige databaser.
  • Relevansvurdering i samarbejde med dig.
  • Referencehåndtering – opretter mapper og evt. grupper i Mendeley. Ligger relevante reference og evt. pdf op så du som forsker kan få et hurtigt overblik over relevante litteratur. Støtte i Mendeley gennem hele forløbet.
  • Publicering. Yder hjælp til at finde det relevant tidsskrift at publicer i. Yder hjælp til publicering via Open Access.

 

Kontakt:

Annemette Holst Andersen : aha@pha.dk   eller biblioteket på dit campus.

 Forskningsstrategier og rammer

> Rektorkollegiets ph.d. strategi 2012 (pdf)

> Professionshøjskolernes Forskningspolitisk strategi 2012 (pdf)

> Uddannelses- og forskningsministeriets definition på forsknings og udviklingsarbejde

> Frascati-manualen