• Dansk
  • English

Dit fagblad

ergoterapeuten

Relevante ergoterapeutiske databaser

cinahl

ot seeker

scopus

 

Ergoterapeut

Hvordan finder jeg bøger til min undervisning?

Skriv titlen på bogen i søgefeltet ovenfor, klik søg og når du har fundet bogen, klikker du på 

Du har altid mulighed for at reservere bogen, hvis den ikke er hjemme, men findes på et af de andre campus.

Klik på for at reservere.

 

Jeg skal søge efter videnskabelige artikler og tekster - hvor starter jeg?

databaser  etidsskrifter  eboeger

 

Jeg skal lave en systematisk litteratursøgning og vurdere en artikel

litteratursoegning.png  vaks_casp

 

Hvordan laver jeg henvisninger og litteraturliste efter Vancouver eller Harvard?

litteraturliste  Mendeley

 

Andre gode værktøjer til din opgaveskrivning

problemformulering  vejledninger  ordboeger_blaa.png   

 

 

Undervisning og vejledning

Har du og din gruppe brug for undervisning i databaser eller hjælp til litteratursøgning, kan I bestille tid til en times undervisning af en bibliotekar.
Book en bibliotekar her eller aftal med personalet på biblioteket.