• Dansk
  • English

Deling af litteratur på studiet

Det må du:

  • Du må kopiere en hel bogen, så længe det er til eget brug.
  • Du må scanne op til 20% af en af en bog (dog max. 30 sider)
  • Hvis rettighedshaveren har gjort hele e-bogen tilgængelig, må du downloade og printe en fysisk kopi (til eget brug)
  • Du må dele links til artikler og e-bøger.

 

Det må du ikke:

  • Du må ikke dele fuldteksten af artikler og e-bøger.
  • Du må ikke dele dine indscannede bøger.
  • Du må ikke ”gratis” studiebøger/ -artikler via f.eks. Facebook eller Dropbox

 

Læs mere om hvad du må og ikke må her

 

Eller kom ned til en snak om ophavsret på dit campus bibliotek.