• Dansk
  • English

British Education Index

Indhold

British Education Index indeholder referencer til britiskudgivet litteratur indenfor uddannelses-og undervisningssektoren. Emnemæssigt dækkes aspekter af både uddannelsespolitik, uddannelses- og pædagogisk forskning i bred forstand, undervisningsteknologi og særlige undervisningsbehov helt fra børnehaveklasse til videregående uddannelser. En force er at det er muligt at søge efter enten uddannelsesniveau eller aldersgruppe.

Adgang

British Education Index

Ved adgang via WAYF benytter du Absalon/-studiemail login og dertilhørende kode.