• Dansk
  • English

Din uddannelse

Abonnér på Socialrådgiver

Socialrådgiver

Her finder du databaser som specielt henvender sig til uddannelsen Socialrådgiver

forskningsdatabase

Forskningsdatabasen

Den Danske Forskningsdatabase registrerer forskning fra Universiteter og Professionshøjskoler.

Idno

idunn.no

Idunn.no administreres og driftes af det norske Universitetsforlaget og indeholder adgang til over 60 tidsskrifter i fuld tekst - herunder Klinisk Sygepleje og Nordisk Sygeplejeforskning.

KORA

KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

proQuest

ProQuest

ProQuest er en portal til databaser, som dækker vores fagområder bredt. Social Sciences, Health & Medicine, Business, History, Literature & Langusge, Science & Technology og The Arts.

PsychInfo - Psychology & Behavioral Sciences Collection

Database inden for psykologi og tilstødende fag: psykiatri, sociologi, sygepleje, uddannelse mv.

Schultz

Schultz Lovportaler

Schultz Lovportaler. Social - og sundheds love

Scopus

Scopus

Scopus leverer et overblik over verdens forskningsresultater inden for videnskab, teknologi, medicin og sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, kunst og humaniora.

sfi

SFI Campbell

SFI Campbell arbejder med at skabe viden om effekten af indsatser på det sociale område.

SFI

SFI forskningsrapporter

SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet. SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet, og samarbejder tæt med de stærkeste faglige miljøer ved de forskellige universiteter.

Socialjura

Socialjura
Hjemmesiden omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

SMT

Socialmedicinsk Tidskrift (SMT)

Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) - Journal of Social Medicin - er en tværfaglig forum for forskning og politik og indholder stof fra alle områder af Social medicin, folkesundhed, sundhedsfremme og og sociale ydelser.

proQuest

Social Science Database

Social Science database giver blandt andet adgang til emner som antropologi, kommunikation, psykologi, uddannelse, samfundsvidenskab og socialt arbejde.

proQuest

Sociological Abstracts

Sociological Abstracts giver adgang til international litteratur indenfor sociologi og relaterede emner tilbage fra 1952 og frem til idag.

Vidensportal om udsatte børn og unge

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalen gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker at finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og leverandører.

Violence and abuse abstracts

Violence and Abuse Abstracts

Violence and abuse abstracts er en bibliografisk database med henvisninger og abstracts til over 87.000 artikler udvalgt fra de mest centrale tidsskrifter indenfor området.

VIVE

Vive

VIVE - Det nationale forsknings- og Analysecenter for Velfærd beskæftiger sig med Social- og sundhedsområdet, børn og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration.

Abonnér på Socialrådgiver