• Dansk
  • English

Opgaveskrivning

Abonnér på Problemformulering

Problemformulering

Det kan til tider være svært at udarbejde en klart defineret problemformulering, og i den forbindelse stiller biblioteket værktøjet Scribo til rådighed. 

Projektguiden og Scribo er to problemformulerings- og litteratursøgningsværktøjer, der kan hjælpe dig i den indledende skriveproces.

Projektguiden

Projektguiden er et værktøj til at udarbejde en problemformulering.

Scribo

Scribo er et problemformulering- og litteratursøgningsværktøj, der kan hjælpe dig i den indledende skriveproces.

Abonnér på Problemformulering