• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Pædagog

Pædagog

Her finder du databaser som specielt henvender sig til uddannelsen Pædagog

Børn&UngePodcast

Børn&Unge Podcast

I podcasten præsenterer ny forskning og viden på det pædagogiske område og spændende projekter fra pædagogers hverdag.

Roskilde Uiversitets Center

Center for Daginstitutionsforskning

Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitets Center forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

DPU

DPU - Viden og værktøjer

DPU - Viden og værktøjer. Forskningsbaseret viden fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet

Education research

Education Research Complete

Education Research Complete dækker hele uddannelsesområdet meget bredt fra tidlig barndom til videregående uddannelser.

Danmarks læringsportal

EMU Danmarks læringsportal

Danmarks læringsportal viser eksempler på læring på dagtilbudsområdet.

ERIC - Education Resource Information Center

ERIC - Education Resource Information Center

Henvisninger til videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område.

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Tidsskriftet henvender sig til det pædagogiske felt med forskningsbaserede artikler omhandlende pædagogers profession, arbejdsfelt og uddannelse.

forskningsdatabase

Forskningsdatabasen

Den Danske Forskningsdatabase registrerer forskning fra Universiteter og Professionshøjskoler.

Idno

idunn.no

Idunn.no administreres og driftes af det norske Universitetsforlaget og indeholder adgang til over 60 tidsskrifter i fuld tekst - herunder Klinisk Sygepleje og Nordisk Sygeplejeforskning.

KORA

KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Den er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet - undervisere, studerende, forskere, pædagogiske ledere, konsulenter eller politikere, der vil holde sig opdateret eller har brug for kvalificeret input i deres arbejde eller studiesituation.

PsychInfo - Psychology & Behavioral Sciences Collection

Database inden for psykologi og tilstødende fag: psykiatri, sociologi, sygepleje, uddannelse mv.

Schultz

Schultz Lovportaler

Schultz Lovportaler. Social - og sundheds love

Scopus

Scopus

Scopus leverer et overblik over verdens forskningsresultater inden for videnskab, teknologi, medicin og sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, kunst og humaniora.

SFI

SFI forskningsrapporter

SFI er et uafhængigt nationalt forskningscenter under Socialministeriet. SFI er det største danske forskningsmiljø på velfærdsområdet, og samarbejder tæt med de stærkeste faglige miljøer ved de forskellige universiteter.

Socialjura

Socialjura
Hjemmesiden omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

Socialpædagogernes Vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank stiller viden om det socialpædagogiske område til rådighed for dig.

proQuest

Social Science Database

Social Science database giver blandt andet adgang til emner som antropologi, kommunikation, psykologi, uddannelse, samfundsvidenskab og socialt arbejde.

proQuest

Sociological Abstracts

Sociological Abstracts giver adgang til international litteratur indenfor sociologi og relaterede emner tilbage fra 1952 og frem til idag.

Vidensportal om udsatte børn og unge

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalen gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker at finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og leverandører.

Violence and abuse abstracts

Violence and Abuse Abstracts

Violence and Abuse Abstracts er en bibliografisk database med henvisninger og abstracts til over 87.000 artikler udvalgt fra de mest centrale tidsskrifter indenfor området.

VIVE

Vive

VIVE - Det nationale forsknings- og Analysecenter for Velfærd beskæftiger sig med Social- og sundhedsområdet, børn og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration.

Abonnér på Pædagog