• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Pædagog

Pædagog

Her finder du databaser som specielt henvender sig til uddannelsen Pædagog

Academic search

Academic Search Premier

Academic Search Premier er en multidisiplinær forskningsdatabase der dækker et meget bred emneområde indenfor både videnskab, teknologi og humaniora.

British education indeks

British Education Index

British Education Index indeholder referencer til britiskudgivet litteratur indenfor uddannelses-og undervisningssektoren.

Børn&UngePodcast

Børn&Unge Podcast

I podcasten præsenterer ny forskning og viden på det pædagogiske område og spændende projekter fra pædagogers hverdag.

centerforboernognatur.jpg

Center for Børn og Natur

Du kan på Center for Børn og Naturs hjemmeside finde publikationer, projekter, forskning, debatter og netværksaktiviteter omkring børns brug af naturen, og dens gavnlige effekt på deres fysiske og mentale sundhed samt indlæringsevne og motorik.

Roskilde Uiversitets Center

Center for Daginstitutionsforskning

Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitets Center forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Den Danske Forskningsdatabase logo

Danske forskningsdatabaser

Danske forskningsdatabaser registrerer forskning fra universiteter og professionshøjskoler.

DPU

DPU - Viden og værktøjer

DPU - Viden og værktøjer. Forskningsbaseret viden fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet

Education research

Education Research Complete

Education Research Complete dækker hele uddannelsesområdet meget bredt fra tidlig barndom til videregående uddannelser.

Danmarks læringsportal

EMU Danmarks læringsportal

Danmarks læringsportal viser eksempler på læring på dagtilbudsområdet, samt grundskole - sfo.

ERIC logo

ERIC - Education Resource Information Center

Henvisninger til videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område.

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Tidsskriftet henvender sig til det pædagogiske felt med forskningsbaserede artikler omhandlende pædagogers profession, arbejdsfelt og uddannelse.

Idunn logo

idunn.no

Idunn.no administreres og driftes af det norske Universitetsforlaget og indeholder adgang til over 60 tidsskrifter i fuld tekst - herunder Klinisk Sygepleje og Nordisk Sygeplejeforskning.

Infomedia logo

Infomedia

Infomedia er Infomedia A/S's elektroniske informationssystem med nyheder, baggrundsartikler, virksomhedsdata, personalia og markedsinformation baseret på daglig levering af artikler fra en række danske landsdækkende og regionale aviser og telegrammer.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny, kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Den er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet - undervisere, studerende, forskere, pædagogiske ledere, konsulenter eller politikere, der vil holde sig opdateret eller har brug for kvalificeret input i deres arbejde eller studiesituation.

PsychInfo - Psychology & Behavioral Sciences Collection

Database inden for psykologi og tilstødende fag: psykiatri, sociologi, sygepleje, uddannelse mv.

Scopus

Scopus

Scopus leverer et overblik over verdens forskningsresultater inden for videnskab, teknologi, medicin og sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, kunst og humaniora.

Socialjura logo

Socialjura

Socialjura
Hjemmesiden omfatter alle love og regler på social- og beskæftigelsesområderne og de tilgrænsende områder, fx bolig, sundhed, uddannelse mv.

Socialpædagogernes Vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank

Socialpædagogernes Vidensbank stiller viden om det socialpædagogiske område til rådighed for dig.

ProQuest logo

Social Science Database

Social Science database giver blandt andet adgang til emner som antropologi, kommunikation, psykologi, uddannelse, samfundsvidenskab og socialt arbejde.

Ebsco host

Social Sciences FullText

Social Sciences Full Text er en database der dækker emner inden for sociologi og socialt arbejde.

proQuest

Sociological Abstracts

Sociological Abstracts giver adgang til international litteratur indenfor sociologi og relaterede emner tilbage fra 1952 og frem til idag.

taylorfrancis2.png

Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online giver adgang til relevante artikler og tidsskrifter indenfor samtlige uddannelser.

uc viden

UC Viden

Her finder du forskning og viden produceret på professionshøjskolerne.

Vidensportal om udsatte børn og unge

Vidensportalen på det sociale område

Vidensportalen gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker at finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og leverandører.

VIVE logo

VIVE

VIVE leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, styring, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi og offentlig ledelse. VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

VIVE logo

VIVE Campbell

VIVE Campbell arbejder med at skabe viden om effekten af indsatser på det sociale område.

Web of Science logo

Web of Science

Web of Science er en af verdens største og mest anerkendte citationsdatabaser som registrerer de mest anerkendte tidsskrifter og konferencepublikationer inden for alle fagområder.   

Abonnér på Pædagog