• Dansk
  • English

Søgeproces på de sundhedsfaglige uddannelser

Abonnér på Vurdering af kvalitative og kvantitative studier CASP VAKS

Vurdering af kvalitative og kvantitative studier CASP VAKS

Kritisk vurderingsskema af kvalitative studier

VAKS er et redskab til at bedømme videnskabelige artikler baseret på kvalitative metoder i en sundhedsfaglig kontekst. Guiden er målrettet videnskabelige artikler baseret på interview eller observationsstudier og er designet til at skabe overblik over styrker og svagheder ved en videnskabelig forskningsartikel. VAKS er udviklet af Dasys - læs mere her

Download VAKS her

 

Kritisk vurdering af kvantitative studier

Til vurdering af kvantitative studier har Center for Kliniske Retningslinjer udviklet en række checkskemaer her

Peter Vråsinge, tidligere lektor ved Professionshøjskolen Absalon, udviklede i 2017 en guide til vurdering af kvantitative undersøgelser, og er et redskab til bedømmelse af videnskabelige artikler. Guiden indeholder spørgsmål, der tager udgangspunkt i kvalitetskriterier for kvantitativ forskning. Denne guide er målrettet sygeplejersker og sygeplejerskestuderende, men kan også anvendes af beslægtede sundhedsprofessionelle faggrupper og andre, der har behov for at læse og vurdere kvaliteten i kvantitativ forskningslitteratur. Guiden bliver ikke opdateret og findes udelukkende på denne side.

Den er udarbejdet i Excel og kan anvendes som et værktøj til digital medieret vurdering og læring.

Download guiden her 

Filguide_til_kritisk_laesning_og_vurdering_final_edit_.xlsx

 

Vurderingsskemaer til både kvantitative og kvalitative studier

CASP-tjeklister (Critical Appraisal Skills Programme) er udarbejdet af National Health Service i England (NHS). Tjeklisterne kan benyttes til både kvantitative og kvalitative artikler, og består af otte kritiske vurderingsværktøjer.
CASP-checklisterne findes til print og i elektronisk udgave: CASP

HUSK at downloade det elektroniske skema inden du udfylder det.

En arbejdsgruppe på OUH har oversat checklisterne til dansk her: danske CASP-checklister

Abonnér på Vurdering af kvalitative og kvantitative studier CASP VAKS