• Dansk
  • English

E-tidsskrifter

Abonnér på Internationale tidsskrifter

Internationale tidsskrifter

Her finder du en liste over udvalgte internationale tidsskrifter. Tidsskrifterne er enten specifikke ønsker fra uddannelserne eller udvalgt af bibliteket på baggrund af deres emnedækning.

chemicalbiology.jpg

ACS Chemical Biology

ACS Chemical Biology er et peer-reviewet videnskabelig tidsskrift, der er udgivet siden 2006 af American Chemical Society. Tidsskriftet dækker forskning i grænsefladen mellem kemi og biologi, der spænder over alle aspekter af kemisk biologi.

acssyntheticbiology.jpg

ACS Synthetic Biology

ACS Synthetic Biology er et peer-reviewet videnskabelig tidsskrift udgivet af American Chemical Society, og dedikeret til forskning i syntetisk biologi og biologiske systemer

American Journal of clinical nutrition

American Journal of Clinical Nutrition

American Journal of Clinical Nutrition udgiver relevant forskning indenfor klinisk ernæring.

analyticalchemistry.jpg

Analytical Chemistry

Analytical Chemistry er et peer-reviewed tidskrift der publicerer ny og original viden indenfor alle grene af analytisk kemi.

biochemistry.jpg

Biochemistry

Biochemistry er et internationalt forum for offentliggørelse af usædvanlig, meget grundig forskning med stor indflydelse på tværs af hele biologisk kemi.

British Journal of Occupational Therapy

British Journal of Occupational Therapy

British Journal of Occupational Therapy er et peer-reviewed tidsskrift for ergoterapeuter.

cell

Cell

Cell er en peer-reviewet videnskabelig tidsskrift, der udgiver forskningsartikler på tværs af en bred vifte af discipliner inden for biovidenskab

European Journal of Physiotherapy

European Journal of Physiotherapy

European Journal of Physiotherapy er et international tidsskrift som dækker alle aspekter indenfor fysioterapi.

European Journal of Social Work

European Journal of Social Work

Tidsskriftet henvender sig specielt til Socialrådgiveruddannelsen og er et forum for alle sociale erhverv i Europa.

Food & Nutrition Research logo

Food & Nutrition Research

Food & Nutrition Research er et international peer-reviewed Open Access tidsskrift udgivet af Co-aktion Publishing på vegne af den svenske Nutrition Foundation.

Link til Food & Nutrition Research

Foodtechnology

Food Technology

Food Technology er det førende magasin indenfor fødevarevidenskab og teknologi. Magasinets indhold omfatter den nyeste forskning, nyheder fra fødevareindustrien, innovative forbrugerprojekter og muligheder for professionelle indenfor feltet

jacs.jpg

JACS - Journal of the American Chemical Society

JACS blev grundlagt i 1879 og er falgskibstidsskriftet for American Chemical Society.

JournalAgricultural

Journal of Agricultural and Food Chemistry

Journal of Agricultural and Food Chemistry publiserer kvalitetsforskning der beskæftiger sig med kemi og biokemi indenfor landbrug og fødevarer.

journalofchemicaleducation

Journal of Chemical Education

Journal of Chemical Education er verdens førende tidsskrift indenfor kemisk uddannelse. Det er udgivet af American Chemical Society og blev lanceret tilbage i 1924.

JournalNaturalproducts

Journal of Natural Products

Journal of Natural Products publicerer forskning indenfor området naturproduktionsforskning.

Journal of Occupational Science

Journal of Occupational Science

Journal of Occupational Science er et tidsskrift for ergoterapeuter.

journalofbrewingchemists.jpg

Journal of the American Society of Brewing Chemists

Journal of the American Society of Brewing Chemists er det officielle tidsskrift for American Society of Brewing Chemists. Det er et førende tidsskrift på verdensplann og udgiver den nyeste forskning indenfor gæring med stærk fokus på brygning destillation.

molecularcell

Molecular Cell

Molecular Cell er et peer-reviewed tidsskrift der offentliggør den bedste forskning indenfor cellebiologu på molekylært niveau med vægt på mekanistisk indsigt.

naturebiotechnology

Nature Biotechnology

Nature Biotechnology er et månedligt tidsskrift der dækker bioteknologiens videnskab.

 

NatureCellBiology

Nature Cell Biology

Nature Cell Biology er en peer reviewet videnskabelig tidsskrift, der dækker forskning i cellebiologi.

NatureChemicalBiology

Nature Chemical Biology

Nature Chemical Biology er et internationalt månedligt tidsskrift, der offentliggør forskning af absolut topniveau indenfor det kemiske biologiske samfund.

naturemicrobiology.jpg

Nature Microbiology

Nature Microbiology udgives månedligt og udgiver nyeste forskning indenfor mikrobiologi.

Nordic Social Work Research

Nordic Social Work Research

Tidsskriftet Nordisk Social Work Research er rettet mod socialrådgiveruddannelsen og sigter mod at fremme og formidle forskning af høj kvalitet på socialt arbejde i Norden ved at offentliggøre peer reviewed original articles,
med socialt arbejde forstået i vid forstand, herunder praksis samt betingelser og politik.

 
Physical & Occupational Therapy in Pediatrics

Physical & Occupational Therapy in Pediatrics

Physical & Occupational Therapy in Pediatrics er et tidsskrift for Fysio- og Ergoterapeuter indenfor børneområdet.

Vetuva

Vetuva

Vetuva er et norsk magasin for alle som arbejder i børnehaven. Magasinet udgives af Utdanningsdirektoratet i Norge, og baserer sig på resultaterne fra skandinavisk forskning om børnehaver.

Abonnér på Internationale tidsskrifter