• Dansk
  • English

Opgaveskrivning

Abonnér på Søgeproces på de sundhedsfaglige uddannelser

Søgeproces på de sundhedsfaglige uddannelser

Søgeprotokollen er en dokumentation af hvordan den brugte litteratur i opgaven er blevet fremfundet. Søgeprotokollen præsenterer hvilke databaser der er blevet søgt i. Hvilke søgeord der er er blevet benyttet og hvordan de er blevet kombineret. Ligeledes skal det oplyses hvordan der er blevet sorteret i resultatet så en læser har mulighed for at vurdere søgningens kvalitet.

In- og eksklusionskriterierne vælges fra databasens indbyggede filtre/ facetter – det kan være årstal, sprog, kildetype m.m.

Den endelige sortering sker ved at se på titler og abstracts for at udvælge de artikler der ender op med at blive brugt i opgaven. Denne sortering sker ud fra kriterier der ikke kan findes filtre for i databasen. Det vil være mere intuitive kriterier, der giver mening for dig under screeningen af artiklerne. Disse overvejelser skrives ind i opgavens søgeafsnit.

Nedenstående eksempel på en søgeprotokol er en måde at opstille sin søgeproces på, der kan sagtens vælges andre måder at gøre det på.

 

 Eksempel på en udfyldt søgeprotokol.

 

Flowchart

Du kan supplere din søgeprotokol med et flowchart, der i højere grad end søgeprotokollen illustrerer trinene i søgeprocessen, bl.a. udvælgelsen af artikler efter screening af titlerne, efter gennemlæsning af abstract, dubletsortering hvis der søgt i flere databaser m.m.

Under Skoletube ligger der et program til konstruktion af flowcharts

 

 

Emneord er fundamentet i en søgning så det er vigtigt at bruge tid på arbejdet med at finde dem. Emneord finder du mange steder og de kan forskellige ting.

 

Kontrollerede emneord finder du i databasernes emneordslister. I Cinahl ligger de i Cinahl Headings, Pubmed har MESH (medical subject headings) osv. Kontrollerede emneord er emneord der påføres en artikel af en indeksør, sådan at artikler om det samme emne får samme emneord (optimalt set) . For eksempel giver en fortæller Cinahl headings at du skal søge på neoplasms når du skriver cancer. Artikler der handler om cancer har det kontrollerede emneord neoplasms

 

Fritekst er emneord, som ikke nødvendigvis er kontrollerede. Dem finder du alle mulige steder;  i centrale artikler, i opslag i dansk/engelske ordbøger, i dine lærebøger osv.

Det er normalt at finde flere emneord i løbet af søgeprocessen. Så du vil måske opleve at de ord du begyndte med ikke er de samme som dem du ender med at bruge - netop fordi søgeprocessen er dynamisk.

 

Eksempel på et udfyldt hjælpeark

 

Tomt hjælpeark til litteratursøgning

 

Sygeplejefaglige emneord på dansk/engelsk

En liste med emneord som kan bruges når du skal søge i databaser på engelsk. F.eks Cinahl.

Link til Sygeplejefaglige emneord

Abonnér på Søgeproces på de sundhedsfaglige uddannelser