• Dansk
 • English
Abonnér på Forskningservice

Dagens bemandede åbningstider med selvbetjening døgnet rundt.

Forskningservice

Forskningsservice

Vi er der for at hjælpe dig som medarbejder i forbindelse med FoU opgaver. Vi hjælper dig godt i gang med dit projekt, når det gælder informationssøgning, håndtering af referencer og publicering.

Du kan også bestille personlig vejledning og sparring med en af vores bibliotekarer via book en bibliotekar.

 

Vi kan også hjælpe dig

I forbindelse med dine FoU opgaver kan vi også hjælpe dig med:

 • Din forskerprofil
 • Litteratursøgning i databaser og e-tidsskrifter
 • Opsætning af søgeprofil og alerts
 • At benytte e-ressourcer via fjernadgang uden for campus
 • At lære at bruge referenceværktøjet Mendeley
 • At publicere og få vejledning i Open Access
 • Retningslinjer for god forskningspraksis
 • At registrere dig i UC Viden

 

Referencehåndtering og litteraturlister

Vi underviser i referencehåndteringsværktøjet Mendeley.

Mendeley kan håndtere referencer til bøger, artikler og websider, som kan importeres direkte fra Cinahl, ERIC, bibliotek.dk m.m. Desuden kan Mendeley integreres med Word. Det betyder, at man kan sætte sine citater direkte ind i teksten samtidigt med, at referencen bliver oprettet i en litteraturliste sidst i dokumentet.

 

Publicering

Biblioteket giver dig adgang til en række sites, der kan gøre dig klogere på og kvalificere, hvordan du vil offentliggøre din forskning. Hvilken strategi vil du vælge? Hvilken kanal/medie vil du bruge? Det kan vi hjælpe dig med.

Du kan desuden få hjælp til at opdatere og redigere dit CV i UC Viden.

Du kan få hjælp fra en af os her:

 • Campus Sorø: Annemette Holst Andersen, aha@pha.dk
 • Campus Roskilde/Holbæk: Birgitte Sass, bsa@pha.dk
 • Campus Holbæk, Kalundborg og Slagelse: Vibeke Lei, vml@pha.dk
 • Campus Næstved: Carina Asboe Petersen, caap@pha.dk
 • Campus Nykøbing og Vordingborg: Peter Tværmose Nielsen, pth@pha.dk

 

Abonnér på Forskningservice