• Dansk
  • English

Databaser

Abonnér på Diplomingeniør i maskinteknologi

Diplomingeniør i maskinteknologi

Her finder du databaser og andre relevante links, som specielt henvender sig til uddannelsen Diplomingeniør i maskinteknologi.

Academic search

Academic Search Premier

Academic Search Premier er en multidisiplinær forskningsdatabase der dækker et meget bred emneområde indenfor både videnskab, teknologi og humaniora.

espacenet-logo.jpg

Espacenet

International patentdatabase fra det europæiske kontor.

Greenfile

GreenFILE

Database om alle aspekter af menneskelig påvirkning af miljøet. Kan benyttes til at perspektivere forbindelsesleddet mellem miljøet og menneskelige faktorer som landbrug, uddannelse, lovgivning, sundhed og teknologi.

Patent- og varemærkestyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen

Information om patenter, brugsmodeller, varemærker og designbeskyttelse.

ScienceDirect

ScienceDirect

ScienceDirect dækker et meget bredt emneområde indenfor naturvidenskab, ingeniørkundskab og teknologi, biovidenskab, sundhedsvidenskab & medicin samt samfundsvidenskab og humaniora.

Springer logo

Springer e-journals

Springer e-journals giver adgang til over 2000 tidsskrifter indenfor mange emneområder.

Wiley

Wiley

Professionshøjskolen Absalon har adgang til en lang række E-tidsskrifter i Wiley Online Library.

Abonnér på Diplomingeniør i maskinteknologi