• Dansk
  • English

Forskningservice

Abonnér på Forskningsdatabaser og værktøjer
Academic search

Academic Search Premier

Academic Search Premier er en multidisiplinær forskningsdatabase der dækker et meget bred emneområde indenfor både videnskab, teknologi og humaniora.

British education indeks

British Education Index

British Education Index indeholder referencer til britiskudgivet litteratur indenfor uddannelses-og undervisningssektoren.

Business Source Premier / EBSCO

Business Source Premier

Business Source Premier er én af de mest anvendte forskningsdatabaser inden for business området, herunder bl.a. ledelse og organisation, økonomi og finans.

Cinahl Complete

Sundhedsfaglig database inden for sygepleje og andre beslægtede fag.

Con

Cochrane Library

I The Cochrane Library kan man søge oplysninger om gavnlige og skadelige virkninger af behandlinger og forebyggelse i sundhedsvæsenet.

Cristin

Cristin - Norsk Forskningsinformationssystem

CRIStin (Current research information system in Norway) er et forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren.

DMP online

DMP online

DMP online er et redskab til at oprette, udfylde og dele en Data management plan.

Embase

Embase

Embase er en sundhedsfaglig base med en meget bred dækning og den indeholder al indhold fra pubmed

bz

Emnesøgning i elektroniske tidsskrifter

Har du brug for en nem adgang til elektroniske forskningsartikler, så søg efter dit emne i BrowZine.

ERIC - Education Resource Information Center

ERIC - Education Resource Information Center

Henvisninger til videnskabelig litteratur inden for det pædagogiske område.

fagpode

FIS Bildung

Tysk bibliografisk database, der indeholder mere end 700.000 litteraturhenvisninger til tidsskriftartikler fra omkring 500 fagtidsskrifter, bøger, dele af bøger, "grå" litteratur og online dokumenter indenfor uddannelse og pædagogik med tilhørende områder.

forskningsdatabase

Forskningsdatabasen

Den Danske Forskningsdatabase registrerer forskning fra Universiteter og Professionshøjskoler.

Idno

idunn.no

Idunn.no administreres og driftes af det norske Universitetsforlaget og indeholder adgang til over 60 tidsskrifter i fuld tekst - herunder Klinisk Sygepleje og Nordisk Sygeplejeforskning.

Libris

LIBRIS

Søgetjenesten LIBRIS indeholder 6,5 millioner titler fra ca. 170 biblioteker ved svenske universitets-, højskole- og forskningsbiblioteker samt godt 20 folkebiblioteker. LIBRIS indeholder bl.a. bøger, afhandlinger, artikler og elektronisk publiceret materiale.

NORA

NORA

NORA er en hastigt voksende national søgetjeneste for åbne institutionelle arkiver i Norge. Indeholder bl.a. fuldtekst til doktorafhandlinger, masteropgaver, studenteropgaver og videnskabelige tidsskriftsartikler fra universiteter og højskoler i Norge.

Norart

Norart

Norart indeholder referencer til 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøger. Det er muligt at afgrænse søgningerne så de kun indeholder videnskabelige artikler. Hvor det er muligt, linkes der til full text.

Oria

Oria

Oria giver adgang til informationstjenester fra universitets- og høgskolesektoren, Nasjonalbiblioteket, forskningsinstitutter og fagbiblioteker i Norge.

OT SEeker

OT Seeker

OTseeker er etableret af den australske ergoterapeutforening og australske universiteter.

Pedro

PEDro

PEDro er en evidensbaseret australsk database indenfor fysioterapi. Den indeholder ca.17.000 randomiserede kontrollerede forsøg, systematiske reviews og klinisk praksis vejledninger samt litteratur indenfor fysioterapi. PEDro er udviklet af the Centre for Evidence-Based Physiotherapy at The George Institute for Global Health.

PsychInfo - Psychology & Behavioral Sciences Collection

Database inden for psykologi og tilstødende fag: psykiatri, sociologi, sygepleje, uddannelse mv.

PubMed

Tidsskriftdatabasen dækker blandt andet emnerne: medicin, sygepleje, odontologi, & sundhedsvæsen.

Ebsco host

Rehabilitation and Sports Medicine

Rehabilitation and Sports Medicine er en central database for rehabilitering og sportsmedicin.

Scopus

Scopus

Scopus leverer et overblik over verdens forskningsresultater inden for videnskab, teknologi, medicin og sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, kunst og humaniora.

spss

SPSS

SPSS er et IBM program til håndtering af data til statistiske analyser. Følg Link

SweMed+

SveMed+ er en bibliografisk, delvis fuldtekst, database med referencer til artikler indenfor det medicinske område.

SwePub

SwePub

SwePub indeholder videnskabelige publiceringer fra højere læreanstalter i Sverige. Der kan søges blandt afhandlinger, artikler, konferencebidrag m.m. Hvor det er muligt, linkes der til full text.

WebOfScience

Web of Science

Web of Science er en af verdens største og mest anerkendte citationsdatabaser som registrerer de mest anerkendte tidsskrifter og konferencepublikationer inden for alle fagområder.   

Wiley

Wiley

Professionshøjskolen Absalon har adgang til en lang række E-tidsskrifter i Wiley Online Library.

Abonnér på Forskningsdatabaser og værktøjer