• Dansk
 • English

term.subject="socialforvaltning"

Filtrer resultatet

Emne
Forfatter
Materialetype
Kategori
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  • Bog
  Birgitte Zeeberg: Organisatorisk specialisering i socialt arbejde
  38.43 ZEE

  Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om de organisatoriske rammer og specialiseringens betydning for sagsbehandlingen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62801115|980|.
  Note: 
  Indhold: Teoretisk og empirisk fundament ; Styring og regulering på det sociale område - et historisk rids ; Organisatorisk specialisering på børne- og ungeområdet - en kortlægning af østdanske kommuner ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og ledernes perspektiv ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og familiernes perspektiv ; Organisatorisk specialisering i socialt arbejde med børn og unge, beskæftigelse og udsatte voksne ; Professionelles handlerum inden for de organisatoriske rammer - en perspektivering
  ISBN nr.: 
  9788759338780
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 2. Juridisk grundbog for socialrådgivere

  • Bog
  Britt Vonger: Juridisk grundbog for socialrådgivere
  38.42 VON

  Juridisk grundbog for socialrådgivere

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Grundbogen omhandler alle de juridiske emner det er vigtigt at kende for socialrådgivere. Ikke kun forvaltningsret, men også databeskyttelse, kommunalret og andre relevante områder. For socialrådgivere og socialrådgiveruddannelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62701757|980|.
  Note: 
  Indhold: Er det en afgørelse? ; Korrekt sagsbehandling ; God forvaltningsskik ; Orden i sagerne ; Rigtige afgørelser ; Hvem kan træffe afgørelsen? ; Udlevering af dokumenter og oplysninger ; Klager ; Genoptagelse af tidligere afgørelser ; Aftaler ; Offentligt ansattes ytringsfrihed ; Krav til offentligt ansattes adfærd ; Den juridiske metode ; Hvor kan du få hjælp?
  ISBN nr.: 
  9788759338773
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 3. Socialforvaltningsret

  • Bog
  Jon Andersen (f. 1947): Socialforvaltningsret
  38.42 AND

  Socialforvaltningsret

  2022
  8. udgave, 1. oplag (2022)
  Om de regler og retsprincipper der gælder, når det offentlige træffer afgørelser inden for det sociale og beskæftigelsesmæssige område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62192224|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757452457
  Omfang: 
  707 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 4. Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  • Bog
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  En gennemgang af det sociale forvaltningsarbejde med fokus på bl.a. de juridiske aspekter på borgerens ret til at medvirke i sagsbehandlingen, borgerinddragelsens konkrete indhold og konsekvenser, forventningerne til socialrådgiverens praksis og de muligheder og rammer der er for socialt arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61974334|980|.
  Note: 
  Indhold: Retssikkerhed / Ingelise Bech Hansen. Historisk juridisk tilbageblik / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i lyset af retsikkerhedslovens § 4 / Mona Walther, Ingelise Bech Hansen. Udvalgte faktorer for implementeringen af retssikkerhedslovens § 4 / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i relation til socialt arbejde / Hanne Sjelborg. Skiftende tiders forventninger til borger- og socialrådgiverroller / Helle Nørrelykke. Tilrettelæggelse af det sociale arbejde / Helle Nørrelykke. Borgerinddragelse i praksis / Helle Nørrelykke. Fra kunde til samskabelse og aktivt medborgerskab? / Peter Bundesen
  ISBN nr.: 
  9788702340778
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 5. Lærebog i socialforvaltningsret

  • Bog
  Bente Hagelund: Lærebog i socialforvaltningsret
  38.42 HAG

  Lærebog i socialforvaltningsret

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Omfatter en introduktion til offentlig ret, som er den del af juraen, hvor socialforvaltningsretten befinder sig. Bogen er skrevet for at vække de studerendes interesse for og appetit på faget socialforvaltningsret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62116323|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er jura, offentlig ret og socialforvaltningsret? ; Socialforvaltningen og dens organisation ; Socialforvaltningens opgaver ; Retskilderne ; Legalitetsprincippet og lovfortolkning ; Saglige krav til forvaltningens afgørelser ; Sagsbehandlingsregler ; Offentlighedsloven ; Persondatabeskyttelse og GDPR ; Kontrol med social- og bskæftigelsesforvaltningen ; Administrative rekurs og tilsyn ; Folketingets Ombudsmand ; Domstolens kontrol med forvaltningen ; Ansvar for fejl
  ISBN nr.: 
  9788702311051
  Omfang: 
  481 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 6. Én million stemmer - eller hvad skal der til for at ændre en struktur, der er deklasserende?

  • Tidsskriftsartikel

  Én million stemmer - eller hvad skal der til for at ændre en struktur, der er deklasserende?

  I: Handicaphistorisk tidsskrift, Nr. 47 (2022), S. 45-68
  Er mennesker med handicap og deres pårørende deklasserede, og hvis dette er tilfældet, hvad kan så gøres for at ændre på det
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134154799|980|.
  Omfang: 
  S. 45-68
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Handicaphistorisk tidsskrift, Nr. 47 (2022)
 7. "En god overgang til voksenlivet" : støtte til unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

  • Tidsskriftsartikel

  "En god overgang til voksenlivet" : støtte til unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

  I: Juristen, Årg. 104, nr. 2 (2022), S. 65-73
  Analyse af retlige udfordringer i forbindelse med kommunens forpligtelse til at sikre unge med kontinuerlig brug for hjælp en god overgang fra barne- til voksenlivet. Overgangen indebærer risiko for, at de unge oplever rettighedstab, hvis kommunen ikke er dygtig til at håndtere det forhold, at de skal visitere til hjælpen før den unge er myndig og dermed selv kan ansøge om den
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134033495|980|.
  Omfang: 
  S. 65-73
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Juristen, Årg. 104, nr. 2 (2022)
 8. Når aktivisme er nødvendig

  • Tidsskriftsartikel

  Når aktivisme er nødvendig

  I: Handicaphistorisk tidsskrift, Nr. 47 (2022), S. 69-81
  Handicapaktivisterne i København er en gruppe borgere, som kæmper for bedre levevilkår for voksne udviklingshandicappede i kommunens botilbud
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:134155574|980|.
  Omfang: 
  S. 69-81
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Handicaphistorisk tidsskrift, Nr. 47 (2022)
 9. Mit barn er sygt 100 dage om året - så jeg kan ikke arbejde - men heller ikke få hjælp

  • Avisartikel

  Mit barn er sygt 100 dage om året - så jeg kan ikke arbejde - men heller ikke få hjælp

  I: Politiken, 2022-07-26, Sektion 2, s. 5
  Jeg står helt alene som almen borger, menneske, mor, enlig forsørger og frontkæmper over for systemet og skal finde hoved og hale i, hvad løsningen for min familie kan være. For systemet er allerhelst fri, skriver socialpædagog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:134075864|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 5
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2022-07-26
 10. Det var mig, som var taberen fra kommunen

  • Avisartikel

  Det var mig, som var taberen fra kommunen

  I: Politiken, 2022-07-24, Sektion 2, s. 3-4
  "At arbejde i en kommune er alt for ofte at blive konfronteret med, at systemet svigter dem, der har allermest brug for støtte. Det er, som om vores velfærdssamfund efterhånden er indrettet i små kasser, som ikke passer til rigtige, levende mennesker", skriver pædagog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:134071877|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 3-4
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2022-07-24