• Dansk
 • English

term.subject="social forsorg"

Filtrer resultatet

Emne
Forfatter
Materialetype
Kategori
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Hvidbog om rehabilitering

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62456949|980|.
  Bidrag af: 
  Rehabiliteringsforum Danmark, Thomas Maribo
  ISBN nr.: 
  9788799954940
  Omfang: 
  140 sider
  Udgiver: 
  Rehabiliteringsforum Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 2. Socialt arbejde med børn, unge og familier

  • Bog
  : Socialt arbejde med børn, unge og familier
  38.45 SOC

  Socialt arbejde med børn, unge og familier

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i det sociale arbejde med udsatte børn, unge og deres familier på myndighedsområdet i de kommunale socialforvaltninger. Det sociale arbejde rækker fra deciderede børneværnssager til fremme af almindelig trivsel i udsatte familier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62632658|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbet Ravn Højbjerg
  Note: 
  Indhold:: De politiske, organisatoriske, finansielle og lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området (Styring af det professionelle arbejde med børn og unge / Steen Juul Hansen. Socialrådgiverens organisatoriske rammer i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. Finansiering af indsatsen for børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. De lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området / Jane Røhl). Myndighedsudøvelse på børn og unge-området (Magt og myndighed i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier / Maria Bülow, Louise Austeen Leth. Socialfagligt skøn / Kirsten Henriksen. Systematisk sagsarbejde / Kirsten Henriksen. Sagsprocessen i en børnesag / Lisbeth Ravn Højbjerg. Foranstaltninger for børn og unge / Lisbet Ravn Højbjerg. Når børn og unge anbringes uden for eget hjem / Lisbeth Ravn Højbjerg) Metodikker i sagsbehandlingen på børn og unge-området (Børnesamtalen - samtaler med børn og unge / Betina Lykke Bergmann. Tværprofessionelt samarbejde om børn i mistrivsel / Anne Marie Villumsen, Mette Molbæk. Inddragelse af børn og unge i socialt arbejde / Anne Marie Villumsen, Birgitte Schjær Jensen) Børn, unge og familier i udsatte positioner - forståelse af sociale problemer på børn og unge-området (Omsorgssvigt og sociale problemer hos udsatte børn og unge / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge, der lever i fattigdom / Kirsten Henriksen. Børn og unge med funktionsnedsættelse / Vibeke Larsen. Socialt arbejde med børn og unge udsat for seksuelle overgreb - en praksisnær grundforståelse / Trine Glassow, Lisbet Ravn Højbjerg. Skilsmissesager / Louise Austeen Leth. Børn og unge med diagnoser / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge af forældre med rusmiddelproblemer / Jacob Cilius Christiansen. Kultur, etnicitet og socialt arbejde med børn og familier / Louise Austeen Leth, Maria Bülow)
  ISBN nr.: 
  9788702316858
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 3. Social ulighed og socialt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62624132|980|.
  Bidrag af: 
  Jørn Henrik Enevoldsen, Samuel Pedersen Jones
  Note: 
  Indhold: Klasser og social ulighed / Anders Bøggild Christensen. Den beskæftigelsespolitiske udvikling og dens konsekvenser for ulighed / Peter Bundesen. Social ulighed og sociale problemer / Jørn Henrik Enevoldsen, Samuel Pedersen Jones. Klassebaseret ulighed i et mikrosociologisk perspektiv / Iben Charlotte Aamann, Anne Brus. Social ulighed og udsatte boligområder / Mia Arp Fallov. Marginalisering og coping / Maja Müller, Jørgen Elm Larsen. Social ulighed i sundhed / Carsten Kronborg Bak, Anne-Marie Tyroll Beck. Ulighed og loven - et retssociologisk perspektiv på ulighed / Stine Piilgaard Porner Nielsen. Ulighed, etnicitet og kritisk farvebevidsthed i socialt arbejde / Laila Colding Lagermann
  ISBN nr.: 
  9788759338766
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 4. Socialrådgivning og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  : Socialrådgivning og socialt arbejde : en grundbog
  38.43 SOC

  Socialrådgivning og socialt arbejde : en grundbog

  2022
  4. udgave, 1. oplag (2022)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62524995|980|.
  Bidrag af: 
  Rikke Posborg, Helle Nørrelykke, Helle Antczak
  Note: 
  Indhold: Hvad er socialt arbejde? / Rikke Posborg). Hvordan kan socialrådgiverfaget forstås i et professionsperspektiv? (Socialrådgiverfagets opståen og udvikling / Helle Nørrelykke. Profession og socialt arbejde / Helle Rode Johansen. Etik i socialt arbejde / Lasse Posborg Michelsen. Socialt arbejdes teoretiske rødder og deres betydning i praksis / Helle Antczak. Personlige kompetencer i socialt arbejde / Rikke Posborg. Digitalisering af det sociale arbejde / Klavs Birkholm, Helle Antczak). Hvad er socialrådgiverprofessionens kerneområder? (Socialrådgiversamtaler - praktiske redskaber og færdigheder / Rikke Posborg. Socialrådgivning - rådgivning og vejledning / Rikke Posborg, Kirsten Hoff. Sagsbehandling og myndighedsudøvelse / Rikke Posborg. Dokumentation og evaluering / Helle Rode Johansen. Skriftlighed i socialt arbejde / Liselotte Djurhuus. Socialrådgiverarbejde som social behandling / Helle Antczak. Tværprofessionelt samarbejde / Helle Nørrelykke). Hvilke tilgange udfoldes der i praksisfeltet og for hvilke målgrupper? (Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet / Louise Hansen. Socialt arbejde med børn og unge / Helle Nørrelykke. Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap / Anne-Mette Rosendal, Dorte Holm Albertsen, Gina Lydersen. Lokalsamfundsarbejde og boligsocialt abejde / Rikke Posborg)
  ISBN nr.: 
  9788702316841
  Omfang: 
  669 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 5. Tiggeri forbudt

  • Bog
  30.1628 WES

  Tiggeri forbudt

  2022
  1. oplag (2022)
  Tag med tilbage i danmarkshistorien, hvor Frederik den 4. er i gang med rydde op i sit rige. Han vil derfor forbyde tiggeri! Men det er en beslutning som giver problemer også i datidens Danmark. For dig som er socialhistorisk interesseret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62813342|980|.
  Bidrag af: 
  100 Danmarkshistorier projekt
  Note: 
  Indhold: Det store forbud (Pjalter og parykker ; Et gammelt problem ; Tvunget i aktivering ; Menneskelig ukrudtsbekæmpelse) ; Visioner for velfærd (Sendt i udvalg ; Papirnusserne arbejder ; En ny borgerret ; Frivillige gaver og religiøs tvang) ; Kampen om tiggerne (En lunken modtagelse ; Kærlighed eller skat ; Mirakelmagere ; Jagt og straf ; Optøjer ; Betlernes hævn ; Menneskekenderene ; Vaneforbryderen og den ærlige enke ; Tiggerbarnet og den velklædte betler) ; Håbefulde planer (Et nyt blik ; Næppe en vis lov ; Store forventninger) ; På kant med velfærdsstaten (Utryghedsskabende ; Intet nyt under solen? ; De hjemløse og tiggermigranterne)
  ISBN nr.: 
  9788772197524
  Omfang: 
  100 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
 6. Familiedannelse : tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier

  • Bog
  38.45 FAM

  Familiedannelse : tværfaglige perspektiver på det relationelle møde mellem professionelle og familier

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Gennem en række samtaler mellem fagpersoner og bogens forfattere belyses centrale perspektiver på det at danne familie. Med et tværfagligt blik sætter der fokus på, hvordan den relationelle og psykologiske trivsel og sundhed har stor betydning for den nye families videre trivsels- og udviklingsmuligheder. Henvender sig til alle professionelle, som arbejder på familiedannelsesområdet
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62607556|980|.
  Note: 
  Indhold: Familiedannelse er et af samfundets vigtigste fokusområder ; Familiedannelse - noget andet end for blot 50 år siden ; Familiedannelse i et relationelt perspektiv ; Tidlig indsats kan ikke ske tidligt nok ; Familiedannelse og forældre- og barnrelationen ; Reproduktive udfordringer og familiedannelse ; Opgør med traditionel familiedannelse ; Mødet med barnet, som det er ; Sorg i forbindelse med familiedannelse ; Tidlig indsats for spæd- og småbørn, forældre og familier i sårbare situationer ; Den professionelle på familiedannelsesområdet
  ISBN nr.: 
  9788771588019
  Omfang: 
  285 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 7. Når staten er far og mor : børneværnets anbringelser af børn i Danmark 1905-1975 (Bearbejdet udgave)

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38919318|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet
  Note: 
  Bearbejdet udgave af hendes ph.d.-afhandling. 2019, Indhold: 70 års børnelove (Børnenes beskyttelseslov, 1905-1921 ; Børneværnet under beskydning, 1922-1957 ; Den tilpasningsvanskelige ungdom, 1958-1975) ; Børneværnenes sociale arbejde (Det bureaukratiserede kaldsarbejde ; Skønsprincipper i anbringelsessager ; Hvilke forældre og børn under luppen?) ; Forældre og børn i skemaerne (Forældreskab i skemaerne ; Børn i skemaerne) ; Forhandlinger om forældremyndighed (Forsøgt hjemgivet ; I tjeneste eller lære ; Konklusion)
  ISBN nr.: 
  9788740833379
  Omfang: 
  344 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
 8. Vi har brug for væresteder for at bekæmpe hjemløshed

  • Avisartikel

  Vi har brug for væresteder for at bekæmpe hjemløshed

  I: Kristeligt dagblad, 2022-06-15, S. 8
  Værestederne møder mange mennesker, som er i hjemløshed eller er i risiko for hjemløshed, men deres indsats er næsten usynlig i Housing First-debatten, skriver cand.scient.soc og konsulent
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62807113|980|.
  Omfang: 
  S. 8
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2022-06-15
 9. Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  • Bog
  38.43 ZEE

  Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om de organisatoriske rammer og specialiseringens betydning for sagsbehandlingen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62801115|980|.
  Note: 
  Indhold: Teoretisk og empirisk fundament ; Styring og regulering på det sociale område - et historisk rids ; Organisatorisk specialisering på børne- og ungeområdet - en kortlægning af østdanske kommuner ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og ledernes perspektiv ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og familiernes perspektiv ; Organisatorisk specialisering i socialt arbejde med børn og unge, beskæftigelse og udsatte voksne ; Professionelles handlerum inden for de organisatoriske rammer - en perspektivering
  ISBN nr.: 
  9788759338780
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 10. Direktøren for et af landets største private botilbud har en opsang til "de røde"

  • Avisartikel

  Direktøren for et af landets største private botilbud har en opsang til "de røde"

  I: Berlingske tidende, 2022-07-24, Sektion 1, s. 16-17
  Regeringen og resten af rød blok bryster sig af at være rummelige, men de er ikke rummelige over for andre end sig selv. Sådan lyder anklagen fra 70-årige Grete Mikkelsen, som i fire årtier har drevet Granhøjen, et af landets førende private botilbud for specialpsykiatrisk behandling
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:134071184|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 16-17
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Berlingske tidende, 2022-07-24