• Dansk
 • English

term.subject="sagsbehandling"

Filtrer resultatet

Emne
Forfatter
Materialetype
Kategori
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Socialforvaltningsret

  • Bog
  38.42 AND

  Socialforvaltningsret

  2022
  8. udgave, 1. oplag (2022)
  Om de regler og retsprincipper der gælder, når det offentlige træffer afgørelser inden for det sociale og beskæftigelsesmæssige område
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62192224|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757452457
  Omfang: 
  707 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 2. Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  • Bog
  38.43 ZEE

  Organisatorisk specialisering i socialt arbejde

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om de organisatoriske rammer og specialiseringens betydning for sagsbehandlingen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62801115|980|.
  Note: 
  Indhold: Teoretisk og empirisk fundament ; Styring og regulering på det sociale område - et historisk rids ; Organisatorisk specialisering på børne- og ungeområdet - en kortlægning af østdanske kommuner ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og ledernes perspektiv ; De organisatoriske rammer set fra socialrådgivernes og familiernes perspektiv ; Organisatorisk specialisering i socialt arbejde med børn og unge, beskæftigelse og udsatte voksne ; Professionelles handlerum inden for de organisatoriske rammer - en perspektivering
  ISBN nr.: 
  9788759338780
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 3. Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  • Bog
  38.42 BOR

  Borgerinddragelse og retssikkerhed : i socialt arbejde

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  En gennemgang af det sociale forvaltningsarbejde med fokus på bl.a. de juridiske aspekter på borgerens ret til at medvirke i sagsbehandlingen, borgerinddragelsens konkrete indhold og konsekvenser, forventningerne til socialrådgiverens praksis og de muligheder og rammer der er for socialt arbejde
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61974334|980|.
  Note: 
  Indhold: Retssikkerhed / Ingelise Bech Hansen. Historisk juridisk tilbageblik / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i lyset af retsikkerhedslovens § 4 / Mona Walther, Ingelise Bech Hansen. Udvalgte faktorer for implementeringen af retssikkerhedslovens § 4 / Ingelise Bech Hansen. Borgerinddragelse i relation til socialt arbejde / Hanne Sjelborg. Skiftende tiders forventninger til borger- og socialrådgiverroller / Helle Nørrelykke. Tilrettelæggelse af det sociale arbejde / Helle Nørrelykke. Borgerinddragelse i praksis / Helle Nørrelykke. Fra kunde til samskabelse og aktivt medborgerskab? / Peter Bundesen
  ISBN nr.: 
  9788702340778
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 4. Lærebog i socialforvaltningsret

  • Bog
  38.42 HAG

  Lærebog i socialforvaltningsret

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Omfatter en introduktion til offentlig ret, som er den del af juraen, hvor socialforvaltningsretten befinder sig. Bogen er skrevet for at vække de studerendes interesse for og appetit på faget socialforvaltningsret
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62116323|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er jura, offentlig ret og socialforvaltningsret? ; Socialforvaltningen og dens organisation ; Socialforvaltningens opgaver ; Retskilderne ; Legalitetsprincippet og lovfortolkning ; Saglige krav til forvaltningens afgørelser ; Sagsbehandlingsregler ; Offentlighedsloven ; Persondatabeskyttelse og GDPR ; Kontrol med social- og bskæftigelsesforvaltningen ; Administrative rekurs og tilsyn ; Folketingets Ombudsmand ; Domstolens kontrol med forvaltningen ; Ansvar for fejl
  ISBN nr.: 
  9788702311051
  Omfang: 
  481 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 5. Problembaserede undersøgelser på socialrådgiveruddannelsen

  • Bog
  37.601 PRO

  Problembaserede undersøgelser på socialrådgiveruddannelsen

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Hvorfor er det vigtigt at forholde sig undersøgende som socialrådgiver? Og hvordan kan metoder hjælpe, når man laver undersøgelser? Her får den studerende et indblik i, hvordan man udfører de forskellige former for undersøgelser, man beskæftiger sig med på socialrådgiveruddannelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62825448|980|.
  Bidrag af: 
  Mie Engen
  Note: 
  Indhold: Problembaserede undersøgelser - grundlag for viden, færdigheder og kompetencer ; Undersøgelse af problembaserede cases fra en socialfaglig vinkel ; Juraen som værktøj ved korrekt sagsbehandling ; Undersøgelse af udviklingsbehov i praksis ; Litteratur- og informationssøgning ; Undersøgelsens teoretiske og empiriske elementer - anvendelse af foreliggende undersøgelsesresultater ; Anvendt videnskabsteori ; Projektorienteret arbejde i et retligt perspektiv ; Anvendt kvalitativ metode ; Anvendt kvantitativ metode ; Formidling af undersøgelser - hvordan man formidler sin undersøgelse i projektopgaven
  ISBN nr.: 
  9788702339062
  Omfang: 
  211 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 6. Socialt arbejde med børn, unge og familier

  • Bog
  : Socialt arbejde med børn, unge og familier
  38.45 SOC

  Socialt arbejde med børn, unge og familier

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i det sociale arbejde med udsatte børn, unge og deres familier på myndighedsområdet i de kommunale socialforvaltninger. Det sociale arbejde rækker fra deciderede børneværnssager til fremme af almindelig trivsel i udsatte familier
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62632658|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbet Ravn Højbjerg
  Note: 
  Indhold:: De politiske, organisatoriske, finansielle og lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området (Styring af det professionelle arbejde med børn og unge / Steen Juul Hansen. Socialrådgiverens organisatoriske rammer i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. Finansiering af indsatsen for børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. De lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området / Jane Røhl). Myndighedsudøvelse på børn og unge-området (Magt og myndighed i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier / Maria Bülow, Louise Austeen Leth. Socialfagligt skøn / Kirsten Henriksen. Systematisk sagsarbejde / Kirsten Henriksen. Sagsprocessen i en børnesag / Lisbeth Ravn Højbjerg. Foranstaltninger for børn og unge / Lisbet Ravn Højbjerg. Når børn og unge anbringes uden for eget hjem / Lisbeth Ravn Højbjerg) Metodikker i sagsbehandlingen på børn og unge-området (Børnesamtalen - samtaler med børn og unge / Betina Lykke Bergmann. Tværprofessionelt samarbejde om børn i mistrivsel / Anne Marie Villumsen, Mette Molbæk. Inddragelse af børn og unge i socialt arbejde / Anne Marie Villumsen, Birgitte Schjær Jensen) Børn, unge og familier i udsatte positioner - forståelse af sociale problemer på børn og unge-området (Omsorgssvigt og sociale problemer hos udsatte børn og unge / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge, der lever i fattigdom / Kirsten Henriksen. Børn og unge med funktionsnedsættelse / Vibeke Larsen. Socialt arbejde med børn og unge udsat for seksuelle overgreb - en praksisnær grundforståelse / Trine Glassow, Lisbet Ravn Højbjerg. Skilsmissesager / Louise Austeen Leth. Børn og unge med diagnoser / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge af forældre med rusmiddelproblemer / Jacob Cilius Christiansen. Kultur, etnicitet og socialt arbejde med børn og familier / Louise Austeen Leth, Maria Bülow)
  ISBN nr.: 
  9788702316858
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 7. Dem vi ikke taler nok om : når syge mennesker mødes med systemvold i jobcentrene

  • Bog
  Louise Schelde Frederiksen: Dem vi ikke taler nok om : når syge mennesker mødes med systemvold i jobcentrene
  33.113 SCH

  Dem vi ikke taler nok om : når syge mennesker mødes med systemvold i jobcentrene

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Kritik af jobcentrenes sagsbehandling af sygdomsramte og forslag til, hvordan systemet kan effektiviseres og værdigheden bringes tilbage hertil
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61860118|980|.
  Note: 
  Heri QR-koder til supplerende materiale, Indhold: Hvad laver syge mennesker egentlig i et jobcenter? ; Sygedagpenge, der stopper til trods for fortsat sygsom ; Ressourceforløbet - en yderligere trussel mod sygdomsramtes helbred ; Det er alt for svært at blive visiteret til et fleksjob ; Førtidspension - det er ikke nok at være berettiget til det ; Retssikkerheden er truet ; Kommunernes dobbeltrolle er et problem ; Borgerforslag om sagsbehandlingsgaranti for syge
  ISBN nr.: 
  9788799688593
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Schelde Frederiksen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
 8. Årelang sagsbehandling i Kirkeministeriet skaber frustration

  • Avisartikel

  Årelang sagsbehandling i Kirkeministeriet skaber frustration

  I: Kristeligt dagblad, 2022-03-11, S. 6
  Sogne og provstier må ofte vente i måneder og år på at få godkendt projekter i Kirkeministeriet. I et tilfælde har menighedsråd ventet tre og et halvt år på en vedtægtsændring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62323086|980|.
  Omfang: 
  S. 6
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2022-03-11
 9. Flere års forsinkelser i behandling af skovssager

  • Tidsskriftsartikel

  Flere års forsinkelser i behandling af skovssager

  I: Skoven, Årg. 54, nr. 4 (2022), S. 10-13
  Landbrugsstyrelsen behandling af skovsager af bl.a. skovrejsninghar været præget af store forsinkelser, siden styrelsen overtog skovordningerne fra Miljøstyrelsen i 2019. Interview med enhedschef fra Landbrugsstyrelsen om hvad man gør for komme problemerne til livs
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62765348|980|.
  Omfang: 
  S. 10-13
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Skoven, Årg. 54, nr. 4 (2022)
 10. Frikirker: Ministeriet behandler os uacceptabelt

  • Avisartikel

  Frikirker: Ministeriet behandler os uacceptabelt

  I: Kristeligt dagblad, 2022-03-25, S. 6
  Flere af Danmarks største frikirker oplever, at sager om anerkendelse og optagelse i trosregistret strander i ministeriet. Ét kirkesamfund har fire sager liggende fra 2019
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62400854|980|.
  Omfang: 
  S. 6
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Kristeligt dagblad, 2022-03-25