• Dansk
 • English

term.subject="for pædagoger"

Filtrer resultatet

Emne
Forfatter
Materialetype
Kategori
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Det ved vi om bedre læringsmiljøer gennem evaluering og samarbejde

  • Bog
  37.21 AND

  Det ved vi om bedre læringsmiljøer gennem evaluering og samarbejde

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om hvordan man som leder eller pædagog i dagtilbud kan skabe et bedre læringsmiljø gennem evaluering og professionelt samarbejde. Bogen indeholder blandt andet viden og redskaber til at forstå, etablere og fastholde en evalueringskultur, styrke læringsmiljøet og organisere et professionelt arbejds- og læringsfællesskab
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62564202|980|.
  Note: 
  Indhold: Implementering af evalueringskultur i dagtilbud ; Forbedring af læringsmiljøet i dagtilbud ; Professionelt læringsfællesskab i dagtilbud
  ISBN nr.: 
  9788772341866
  Omfang: 
  78 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 2. Livet med bevægelseshandikap : børns og unges perspektiver

  • Bog
  Isabella Vagtholm, Hanne Warming (f. 1943), Emil Søbjerg Falster: Livet med bevægelseshandikap : børns og unges perspektiver
  38.74 LIV

  Livet med bevægelseshandikap : børns og unges perspektiver

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Giver et unikt indblik i, hvordan børn og unge med et bevægelseshandikap selv oplever deres hverdagsliv - med de muligheder og barrierer, det indebærer at have en normbrydende krop
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62662573|980|.
  Note: 
  Indhold: Handikap før og nu ; En normbrydende krop ; Sorg, skam og frygt - de mange svære følelser ; Manglende tilgængelighed ; Kropslig afhængighed ; Træning, træning, træning ; Tid til at være barn
  ISBN nr.: 
  9788750059301
  Omfang: 
  163 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
 3. Normkritik i pædagogisk praksis

  • Bog
  : Normkritik i pædagogisk praksis
  37.2 NOR

  Normkritik i pædagogisk praksis

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Bogen klæder pædagogstuderende på til at blive bevidst om og udfordre stereotype forestillinger knyttet til race, køn seksualitet og handicap. Den kan også bruges af uddannede pædagoger, der ønsker at arbejde mere normbevidst med deres praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62825596|980|.
  Bidrag af: 
  Janne Jørgensen, Jacob Graack, Karen Liebing Madsen
  Note: 
  Indhold: Centrale begreber (Normer / Karen Liebing Madsen. Normkritik / Jacob Graack. Kategorisering / Karen Liebing Madsen. Intersektionalitet / Christoffer Dejgaard. Positionering / Janne Jørgensen. Racialisering / Jin Hui Li, Ahrong Yang). Normkritik i pædagogisk praksis (Køn og normkritik i dagtilbud / Luis Lisa Rasmussen, Sara Wondie. Pædagogisk arbejde med børns seksualitet og kropslighed i dagtilbud / Freja Mannov Olsen. Pædagogens farvel til farvede forventninger / Laila Colding Lagermann. Normkritik og normkaos i fritids- og ungdomspædagogisk praksis / Maj Borggaard Hansen, Rasmus Præstmann Hansen. Et norm- og magtkritisk blik på socialpædagogisk arbejde med familier / Simone Stegeager. Normer for seksualitet på specialområdet / Janne Jørgensen, Kim Milo Sandersen. Normkritisk fokus i praktikkerne / Jacob Graack). Erfaringer med udviklingen af normkritiske miljøer (Bag om det tilsyneladende selvfølgelige : et normkritisk ledelsesperspektiv på dagtilbudspædagogik / Helle Bøgelund Frederiksen. Udviklingen af normkritiske ungemiljøer på klubområdet / Cecilie Kim Nimb Williams. 'Hvor er du cis-normativ!' : normkritiske erfaringer i arbejdet med udsatte unge / Lars Grenaa, Ida Secher Houengaard, Johanne Eliana Tapia Segura)
  ISBN nr.: 
  9788702319217
  Omfang: 
  360 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 4. Det ved vi om gode relationer i dagtilbud

  • Bog
  37.21 DET

  Det ved vi om gode relationer i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Giver inspiration til at arbejde målrettet med at forbedre relationer i dagtilbud, da børns relationer til pædagoger og til de andre børn i et dagtilbud er afgørende for deres trivsel, udvikling og læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62233117|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Teori om relationer ; Relationers betydning for børns udvikling ; Rammer for et godt relationsarbejde ; Hvordan styrkes gode relationer mellem pædagoger og børn i dagtilbud? ; Hvordan kan relationer mellem børn styrkes? ; Udfordrende voksen-barn relationer i dagtilbud ; Mobning og eksklusion i dagtilbud ; At arbejde med relationer i praksis
  ISBN nr.: 
  9788772341873
  Omfang: 
  79 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 5. Resiliens : fra robusthed til en dynamisk forståelse

  • Bog
  Dion Sommer: Resiliens : fra robusthed til en dynamisk forståelse
  13.43 SOM

  Resiliens : fra robusthed til en dynamisk forståelse

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Forfatteren anfægter resiliens som en slags medfødt robusthed der bygger på indre - og uforklarlige - egenskaber hos "det robuste barn", og han introducerer i stedet en dynamisk-systemisk resiliensforståelse som bedre kan bruges som et professionsbegreb
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62314826|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad var og hvad er resiliens? ; Stereotyperne - det endelige opgør ; Fra samfund til celle - en dynamisk resiliensforståelse ; Transgenerationel resiliens og sårbarhed ; Resiliensfremme i tværprofessionelt samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788759338711
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 6. Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver

  • Bog
  37.21 KꜲ

  Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om hvordan man kan arbejde med børneperspektiver og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud med udgangspunkt i børnemosaikker - professionelle delundersøgelser, der sammensættes til en helhed. Med ideer til aktiviteter og forløb. Henvendt til det pædagogiske personale og ledere i dagtilbud, ressourcepersoner, konsulenter og studerende på pædagoguddannelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62632798|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Introduktion til Børnemosaikker ; Interview, observation og dialogisk analyse ; Børnemosaikker og det samskabende team ; Børnemosaikker og praksisudvikling via ressourcepersoner ; Børnemosaikker og aktionslæring - når de professionelle lærer fra erfaringer på en systematisk måde ; Samskabende ledelse med Børnemosaikker som metode ; Børnemosaikker - en vej til kvalitet i dagtilbud ; Børnemosaikker og forældresamarbejde ; 22 ideer til aktiviteter og forløb i arbejdet med Børnemosaikker
  ISBN nr.: 
  9788772341705
  Omfang: 
  163 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 7. Spejling og jeg-støtte : metodeoversigt

  • Bog
  13.43 RAS

  Spejling og jeg-støtte : metodeoversigt

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  Hæftet er skrevet som støtte til fagfolk og forældre der vil lære at spejle børn og unge, give dem jeg-støte og bruge metoderne sammen med andre metoder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62349417|980|.
  Note: 
  Knytter sig til: Lars Rasborg ; Miljøterapi med børn og unge ; Miljøterapi i gruppe og organisation ; Sunde børns problemer ; Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis
  ISBN nr.: 
  9788799683031
  Omfang: 
  23 sider
  Udgiver: 
  ERT
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
 8. Professionel kapital i folkeskolen : faglighed og samarbejde i fokus

  • Bog
  37.363 PRO

  Professionel kapital i folkeskolen : faglighed og samarbejde i fokus

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Denne bog sætter faglighed og samarbejde i folkeskolen i fokus og viser, hvorledes samarbejde som ressource kan styrke udviklingen i skolen. For skoleledere og andre af skolens aktører, som er en del af beslutningsprocesserne og skolens daglige praksis
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62049294|980|.
  Note: 
  Indhold: Folkeskolen i forandring : samarbejde som ressource ; Professionel kapital og facilitering ; Fag- og opgave fordeling i folkeskolen ; TRIO´ens funktion : generelt og i fag- opgavefordelingen ; Væsentlige udfordringer i fag- opgavefordelingen ; En model til planlægning af fag- opgavefordelingsprocessen ; Metoder til at styrke TRIO´ens arbejde med fag- opgavefordelingsprocessen ; Faciliterede teamsmøder : en vej til bedre møder og beslutninger ; Metoder til strukturering af teammøder ; Faglig kvalitet i teamets beslutninger ; Uenigheder som næring for faglig udvikling
  ISBN nr.: 
  9788772163963
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 9. Undersøgende team

  • Bog
  37.363 ALB

  Undersøgende team

  2022
  1. oplag (2022)
  Denne bog sætter fokus på teamsamarbejdet i folkeskolen og viser, hvorledes klassens team i fællesskab kan arbejde med og udvikle elevernes læring og trivsel, samt egen pædagogisk praksis. For grundskolens pædagogiske personale samt lærer- og pædagogstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62441186|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Note: 
  Indhold: Skolen som kontekst ; De rigtige kompetencer ; En kooperativ indstilling ; Vigtigt koordination ; Undersøgende kommunikation ; Social kognition ; Kollegial vejledning
  ISBN nr.: 
  9788772196954
  Omfang: 
  69 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 10. Krop, sanser og bevægelse : udfordrende og udviklende læringsmiljøer for børn i dagtilbud

  • Bog
  37.21 ENG

  Krop, sanser og bevægelse : udfordrende og udviklende læringsmiljøer for børn i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Ny teoretisk og praktisk viden om sanseintegration og kropslige færdigheder i pædagogisk praksis i dagtilbud, bl.a. i forhold til børn som har vanskeligt ved kropslig udfoldelse
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62592141|980|.
  Note: 
  Indhold: Leg og læring i aktiviteter og fællesskaber ; Fra sanseceller til sanseoplevelser, følelser og handlinger ; Organisering og læring af kropslig praksis ; Vanskeligheder med kropslig praksis og læring ; Sanseregulerende læringsmiljøer og pædagogisk praksis ; Vanskeligheder med sanseregulering ; Pædagogiske aktiviteter og rutiner ; Grovmotoriske lege ; Finmotoriske lege ; Tegneaktiviteter
  ISBN nr.: 
  9788771589320
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer