• Dansk
 • English

term.subject="for lærere"

Filtrer resultatet

Emne
Forfatter
Materialetype
Kategori
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Følgeligt : en grundbog i syntaks og kohæsion for undervisere i læsning og skrivning

  • Bog
  Trine L. Gandil, Martin Hauerberg Olsen: Følgeligt : en grundbog i syntaks og kohæsion for undervisere i læsning og skrivning
  89.62 FØL

  Følgeligt : en grundbog i syntaks og kohæsion for undervisere i læsning og skrivning

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Ønsker du en grundig viden om sprogets opbygning og udtryksmuligheder - enten for selv at kunne skrive varieret og sammenhængende eller for at vejlede andre om samme, er "Følgeligt" den rette bog. Bogen henvender sig til alle med interesse for dansk sprog, herunder undervisere og studerende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62418729|980|.
  Note: 
  Indhold: Grundbegreber om kommunikation og tekst ; Analyse af tre tekster ; Syntaks ; Kohæsion ; Talesproglige træk og formelt skriftsprog ; Vurdering af elevtekster og sproglig rådgivning ; Vurdering af teksters tilgængelighed
  ISBN nr.: 
  9788759334522
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 2. Digitale læringsrum

  • Bog
  37.134 DIG

  Digitale læringsrum

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Veje til, hvordan digitale læringsrum kan være med til at tænke og tilrettelægge undervisning på nye måder, som fremmer både læringen og læringsfællesskaberne. For undervisere i al almindelighed samt lærerstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62724145|980|.
  Note: 
  På omslaget: Det individuelle rum, arbejdsgruppe, interessefællesskab, åbne forbindelser, Indhold: Digitale teknologier og læring (Digitale teknologier ; Læringsaktiviteter ; Sociale former) ; Digitale læringsrum (Det individuelle rom - teknologier som kognitiv partner ; Arbejdsgruppe - samarbejdsværktøjer ; Interessefællesskab - delingsværktøjer ; Åbne forbindlser - netværksrelationer og netværkseffekter) ; Design af digitale læringsrum (Design af digitale læringsrum)
  ISBN nr.: 
  9788759337295
  Omfang: 
  152 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 3. Skolens sociale verden : pædagogisk socialpsykologi

  • Bog
  37.31 BJE

  Skolens sociale verden : pædagogisk socialpsykologi

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Denne vigtige bog handler om, hvordan man arbejder som professionel med skolens sociale verden. Bogen henvender sig til alle med interesse for pædagogik på et socialpsykologisk grundlag. Fortrinsvis lærere, lærerstuderende og skolepædagogstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62824832|980|.
  Note: 
  Indhold: Første lag i skolens sociale verden : de sociale mikroprocesser (De grundlæggende relationer ; Det aktuelle fokus på sociale mikroprocesser ; Statusforskellenes mikroprocesser ; En socialpsykologisk forståelse af in- og eksklusion) Andet lag i skolens sociale verden : identitetsprocesser (Identitetens former ; Attitude og attitudeforandring ; Rolle og status ; Fra ydre spejling til den indre dialog ; Popularitet og social intelligens ; Status og aggression ; Aggression, vold og selvskade) ; Tredje lag i skolens sociale verden : gruppeprocesser (Sociale bånd og livet i grupper ; Dynamik og konformitet ; Social indflydelse ; Konflikt og mobning ; Adfærd mellem grupper) ; Fjerde lag i skolens sociale verden : kommunikationsprocesser (Kommunikationens delprocesser ; Mead og socialpsykologien ; Gestikulation og følelsernes sprog ; Om ansigtsarbejde og truslen mod ens selv ; "Social perception" : hvordan vi (mis)forstår hinanden ; Bias : det skæve blik ; Stereotyper : det skæve blik på hinanden ; Selvopfyldende profetier ; Social repræsentationsteori ; Positioneringsteori ; Systemteori) ; Femte lag i skolens sociale verden : de pædagogiske processer (Udvikling i formelle og uformelle rammer ; Vidensformer i udviklingen som professionel ; Værdier, idealer og andre sociale orienteringspunkter ; At kropsliggøre idealer ; Autoritet, magt og myndighed ; Straf og belønning i sociale relationer ; Teorien om den kommunikative rationalitet)
  ISBN nr.: 
  9788741278841
  Omfang: 
  422 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
 4. Væk fra testtyranniet : relationel evaluering i skolen

  • Bog
  37.11 VÆK

  Væk fra testtyranniet : relationel evaluering i skolen

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Denne udgivelse tager tests, prøver og eksaminer under kritisk behandling for på den baggrund at vise en anden vej baseret på relationelle, samskabende læringsprocesser mellem lærere og elever, som giver både bedre trivsel og bedre læring. For undervisere, skoleledere, kommende undervisere samt alle andre med engagement i børn og læring
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62712457|980|.
  Bidrag af: 
  Jacob Giese
  Note: 
  Indhold: Væk fra testtyranniet ; Uddannelse som relationel proces ; På vej mod relationel evaluering ; Relationel evaluering i 0.-6. klasse ; Relationel evaluering i 7.-9. klasse ; Relationelle tilgange til undervisningsevaluering ; Relationelle tilgange til skoleevalueringer ; Relationel evaluering og uddannelsestransformation ; På vej mod en transformation af uddannelsessystemet
  Original titel: 
  Beyond the tyranny of testing
  ISBN nr.: 
  9788771581478
  Omfang: 
  294 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 5. Perspektiver på praksisfaglighed : skoleudvikling og forandring på tværs

  • Bog
  37.363 PER

  Perspektiver på praksisfaglighed : skoleudvikling og forandring på tværs

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Her sættes der fokus begrebet praksisfaglighed i folkeskolen. Bogen henvender sig til aktører, ledere og forskere i grundskolen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62380667|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Meyer (f. 1961-05-25), Karen Andreasen, Lars Bang Jensen, Julie Borup Jensen
  Note: 
  Indhold: Praksisfaglighed som fænomen (Praksisfaglighed : på vej mod en forståelse ; Praksisbegrebets genkomst i praksisfagligheden? : et historisk blik på forholdet mellem håndværk, arbejde og skole). Bottom-up-tilgange til forandring og skoleforskning (Forskningscirkler og forandringsteori : fra lokale skridt til begrebslige perspektiver ; Praksisfaglighed og praktisk tænkning : materialitet og forandring i skolens praksis). Kroppen, sanserne og den fysiske omverden i praksisfaglig undervisning (Praksisfaglighed - det fysiske læringsrum, læreprocesser og kultur : belyst gennem et projekt med fokus på praksisfaglighed ; Praksisfaglighed - æstetiske aspekter af læring, undervisning og lærerfagligt skøn)
  ISBN nr.: 
  9788772107530
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 6. Overlevelsesguide for nye lærere

  • Bog
  37.39 OVE

  Overlevelsesguide for nye lærere

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  En vigtig bog, der skal hjælpe nye lærere godt på vej i deres nye job. Henvender sig fortrinsvis til nye lærere, men ledere og andre aktører i skolen kan også profitere af bogen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62403225|980|.
  Bidrag af: 
  Bent B. Andresen (f. 1951), Kari Kragh Blume Dahl, Per Fibæk Laursen
  Note: 
  Indhold: En bog til nye lærere ; Hvorfor er nye lærere i en udfordret position? / Kari Kragh Blume Dahl. Hvordan opretholder man motivationen for arbejdet som lærer? / Peter Fibæk Laursen. Hvordan vælger man en skole? / Kari Kragh Blume Dahl. Hvordan klarer man en stor og kompleks mængde opgaver? / Peter Fibæk Laursen. Hvordan planlægger man undervisning? / Peter Fibæk Laursen. Hvordan klarer man digital udfordringer? / Bent B. Andresen. Hvordan arbejder man med inklusionsudfordringen? / Bent B. Andresen. Hvordan håndterer man forældresamarbejdet? / Kari Kragh Blume Dahl. Hvordan får man mest ud af samarbejdet med kollegaer? / Kari Kragh Blume Dahl
  ISBN nr.: 
  9788772340289
  Omfang: 
  235 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 7. Mulighedernes didaktik

  • Bog
  37.101 MUL

  Mulighedernes didaktik

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Interessant bog, der pointerer at forandringer er lig med muligheder og at entreprenørskabsundervisning har til formål at skabe de relevante læringsrum. Bogen henvender sig til undervisere på et bredt spektrum af uddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62778474|980|.
  Bidrag af: 
  Maria José Araya, Michael Breum Ramsgaard
  Note: 
  Indhold: Teoretiske syn på mulighedernes didaktik (Hvad er underviserens rolle, når alt er muligt i et læringsrum? : underviserroller i og på spil i entreprenørskabsundervisning ; Umulighedernes didaktik : mod en hybrid tilgang til entreprenørskabsundervisning i professionsuddannelse ; Entreprenørskabsdidaktik : dannelses- og mulighedsorienteret didaktik til grundskolen ; Sensitivitet og fantasi : et bud på dannelsesidealer for "mulighedernes didaktik" ; Hypoteser som et centralt element i mulighedernes didaktik ; Sammenhæng og muligheder i læreruddannelsen : en interviewundersøgelse om entreprenørskab og teknologiforståelse). Praktiske syn på mulighedernes didaktik (Fænomenologiens didaktik : en hermeneutisk fænomenologisk rejse mod nye horisonter ; Det handlende element i entreprenørskabsdidaktik ; Emotionel og entreprenant didaktik i bæredygtige designuddannelser ; Pædagogisk nudging af professionsidentitet gennem design games ; Udvikling af egen undervisningspraksis gennem hypotesebaseret didaktik ; Nye mulighedsrum skaber faglig stolthed ; Entreprenørskabsdidaktik og mulighedsbevidsthed med uddannelse og job)
  ISBN nr.: 
  9788772164854
  Omfang: 
  294 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 8. Undersøgende team

  • Bog
  37.363 ALB

  Undersøgende team

  2022
  1. oplag (2022)
  Denne bog sætter fokus på teamsamarbejdet i folkeskolen og viser, hvorledes klassens team i fællesskab kan arbejde med og udvikle elevernes læring og trivsel, samt egen pædagogisk praksis. For grundskolens pædagogiske personale samt lærer- og pædagogstuderende
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62441186|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Note: 
  Indhold: Skolen som kontekst ; De rigtige kompetencer ; En kooperativ indstilling ; Vigtigt koordination ; Undersøgende kommunikation ; Social kognition ; Kollegial vejledning
  ISBN nr.: 
  9788772196954
  Omfang: 
  69 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 9. Ordblinde elever : metoder, redskaber, øvelser

  • Bog
  37.77 BUN

  Ordblinde elever : metoder, redskaber, øvelser

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Med denne bog får underviseren konkrete værktøjer til at stilladsere og kompensere de ordblinde børn på deres skoler på en gennemført systematisk måde. Bogen henvender sig primært til dansk- og støttelærere
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62107073|980|.
  Note: 
  Hertil findes suppelerende materiale på internettet, Indholdsfortegnelse: Hvordan ser ordblindhed ud? ; Ordblindetest ; Psykiske reaktioner på en ordblindediagnose ; It-kompenserende hjælpemidler ; Hvordan kan man arbejde med læsetræning? Hvordan kan man arbejde med læseforståelse? ; Hvordan kan man arbejde med stavning? ; Hvordan kan man understøtte skriveprocessen? ; Forældre til et barn med ordblindhed ; Bliv en ordblindvenlig skole
  ISBN nr.: 
  9788772341552
  Omfang: 
  111 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
 10. Spejling og jeg-støtte : metodeoversigt

  • Bog
  13.43 RAS

  Spejling og jeg-støtte : metodeoversigt

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  Hæftet er skrevet som støtte til fagfolk og forældre der vil lære at spejle børn og unge, give dem jeg-støte og bruge metoderne sammen med andre metoder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62349417|980|.
  Note: 
  Knytter sig til: Lars Rasborg ; Miljøterapi med børn og unge ; Miljøterapi i gruppe og organisation ; Sunde børns problemer ; Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis
  ISBN nr.: 
  9788799683031
  Omfang: 
  23 sider
  Udgiver: 
  ERT
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer