• Dansk
 • English

Upload til UC Viden

Professionshøjskolen Absalon kræver, at alle medarbejdere inddaterer oplysninger om deres publikationer i UC Viden.

Adgang til UC VIDEN

For at inddatere skal du logge ind nederst på UC VIDEN siden, hvor der står: Login i Pure (medarbejder).

Danske Professionshøjskoler har i 2015 vedtaget en hensigtserklæring  om Open Access, der har som målsætning at skabe fri adgang til så mange forskningsartikler som muligt for både studerende, samarbejdspartnere, praksis og borgere.

Sådan uploader du din artikel
Når du inddaterer din publikation i UC Viden kommer du til et felt, hvor du kan

 • uploade din fil
   
 • indsætte et link
   
 • tilknytte en DOI og vælge en CC licens.
   

Hvilken version må du uploade

 • Pre-print - det originale manuskript der er sendt til forlaget og har ikke gennemgået en peer-reviewed proces
   
 • Post-print - den accepterede udgave af artiklen, som har gennemgået peer-review, men ikke sat op med tidsskriftets layout
   
 • Publishers version - den udgivne version

Det er nødvendigt, at du undersøger, hvilken version af artiklen du har rettigheder til at uploade. Det vil altid være din aftale med forlaget, der er den gældende.

Nogle gange kræver forlaget, at du skal vente 6 eller 12 måneder før du må lægge filen ud til alle. Forlagene kalder denne form for Open Access, forsinket Open Access og vil typisk betegne det som en embargoperiode.
I UC Viden kan du lægge din artikel op og så sætte embargoperioden på, så den bliver frigivet og synlig på det tidspunkt, du har tilladelse til.


Hvordan bliver din post-print artikel citeret
Når du uploader en artikel,  vil din fil få en forside. Forsiden indeholder oplysninger om, at filen fx er et ’post-print’ eller ’forlagets version’ samt bibliografiske data på forlagets version af artiklen. Forsiden sikrer, at din artikel bliver korrekt citeret.


Hvad er en DOI og hvordan finder du det
Det er blevet almindeligt især for de større forlag at tildele artikler en DOI. En DOI (digital object identifier) er en unik række numre som forlaget kan tildele artikler, der er udgivet og bliver gjort tilgængelig elektronisk. DOI’en er en permanent URL modsat et link.  Du kan finde DOI her - vælg Search Metadata


Hvad er CC Licenser
Når du uploader en artikel i UC Viden kan du vælge en Creative Commons License (CC License). Den giver læserne af din artikel oplysninger om, hvilke rettigheder, der knytter sig til brugen af den inden for ophavsrettighedslove.