• Dansk
  • English

Tidsskrift for omsorgsforskning

Tidsskrift for omsorgsforskning skal gjennom fagfellevurderte artikler og populærvitenskapelige presentasjoner formidle ny og aktuell forskning med betydning for utvikling av omsorgsfeltet. Målet er å ha en fast seksjon for publisering av originalartikler på høyt vitenskapelig nivå (nivå 1). I tillegg kommer en mer praktikerrettet seksjon. Her vil artikler presentere supplerende innfallsvinkler på fagutvikling og trender, og gi rom for kritisk drøfting og omtale av aktuell og relevant faglitteratur.

Adgang

Tidsskrift for omsorgsforskning

Ved adgang via WAYF benytter du Absalon/-studiemail login og dertilhørende kode.

 

(link is external)