• Dansk
  • English

Tekst

Retningslinjer for skanning og fotokopiering af tekster eller print af digitalt materiale i professionshøjskolen herunder til lagring på Intranet/Itslearning, til power points og til interaktive tavler

Ophavsmanden har eneret til at udnytte og bestemme over sit "værk", dvs. billedet, teksten, tegningen, musikken etc. Derfor er det som udgangspunkt ikke tilladt at anvende eller kopiere andres materiale uden at indhente tilladelse fra ophavsmanden.  

For at imødegå dette har professionshøjskolerne per 1. januar 2016 indgået en aftale om kopiering af ophavsretligt materiale med Copydan.

Aftalen med Copydan giver tilladelse til følgende:

Der må kopieres op til 20 % af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale per studerende per halvår.

Fra ethvert materiale må der kopieres mindst 4 sider.

  • E-bøger, som sælges kapitelvis må ikke kopieres.
  • For licens- og abonnementsbelagte materialer kan der være forskellige regler: Licenser til digitale tekst- og undervisningsmaterialer.
  • Filerne skal lagres på Intranet, beskyttet af en adgangskode og må ikke deles via SMS, e-mail eller tjenester som f.eks. Facebook.

Der skal altid angives kilde på det kopierede: forfatter, titel, forlag, år.

For tidsskrifter beregnes procentsatsen, de 20 %, af tidsskriftets samlede årgang.

Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret, og må gerne lægges ud på Itslearning.

Skannede artikler, som er bestilt til dig fra et fremmed bibliotek må ikke videresendes eller lægges på Itslearning.

Alle ansatte på professionshøjskolen er dækket af kopieringsaftalen med Copydan Tekst & Node.
Der er dog én ting, du skal særligt være opmærksom på: Værker til administrativt brug må ikke kopieres digitalt, hvis ophavsmanden har nedlagt forbud. Det kan man se på Copydans forbudsliste
. Materialet må dog gerne fotokopieres.

Studerende, der kopierer i forbindelse med undervisningen, skal også følge reglerne for kopiering. Læs mere om de studerendes kopiering.

Se også Guide til reglerne for kopiering

Du kan se hele aftalen her:

  • Aftale om kopiering mellem Copydan og Professionshøjskolen Absalon 

Så meget må du kopiere til andre