• Dansk
  • English

SwePub

Indhold

SwePub indeholder videnskabelige publiceringer fra højere læreanstalter i Sverige. Der kan søges blandt afhandlinger, artikler, konferencebidrag m.m. Hvor det er muligt, linkes der til full text.

Brug SwePub at få et overblik over, hvad der er blevet skrevet i dit forskningsområde, få fat i den fulde tekst, abstracts og citationer.

Adgang

Fri adgang
Åbn SwePub