• Dansk
  • English

Socialmedicinsk Tidskrift (SMT)

Indhold

Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) - Journal of Social Medicin - er en tværfaglig forum for forskning og politik og indholder stof fra alle områder af Social medicin, folkesundhed, sundhedsfremme og og sociale ydelser. Derudover indeholder SMT, sociale sikringssystemer, social-og sundhedspolitik, sociale ydelser, offentlig sundhed, stofmisbrug. Samarbejdet mellem de medicinske og sociale sektor udbydere, etik og sundhedsøkonomi.

SMT udkommer 6 gange om året, hovedsageligt i svensk med engelske abstracts til de oprindelige bidrag. Indimellem er der papirer i andre nordiske sprog samt engelsk. Eksterne bedømmere vurderer alle originale papirer. Ud over forskning papirer udgiver SMT boganmeldelser, præsentationer af nyligt offentliggjort specialets og debattere artikler. Brugerne af SMT er generelt en blanding af private og offentlige organisationer og institutioner, studerende, forskere og fagfolk i områderne folkesundhed og social medicin i Sverige og andre nordiske lande. Strukturen af ​​SMT omfatter seks emner årligt med et bestemt tema, og udover indgivet,-peer revideret bidrag.

Siden 1924 indeholder enhver udgave af Journal of Social Medicine et tema sektion, hvor forskning og praktiske erfaringer inden for et bestemt tema, område eller felt præsenteres og diskuteres af forskellige forfattere. Eksempler på emner, der er blevet offentliggjort i det 21. århundrede, er uddannelser inden for offentlig sundhed, stress medicin, Sårbarhed, Empowerment, Vold i parforhold, Ældrepleje og distribution af ressourcer inden for sundhedsvæsenet. 

Adgang

Fri adgang