• Dansk
  • English

ProQuest

Indhold

ProQuest er en portal til  databaser inden for emner, som dækker vores fagområder bredt.  Man søger både i artikler og e-bøger på engelsk. De 6 baser er opdelt således: Ebrary e-books, ERIC, PILOTS: Published international literature on traumatic Stress, Proquest Research Library, Proquest Social Science database og Sociological Abstracts. Man kan vælge at søge i enkelte databaser eller lave samsøgning i flere baser.

Adgang

ProQuest

Ved adgang via WAYF benytter du Absalon login 

Vejledninger

Proquest fritekstsøgning

Proquest thesaurussøgning

Hvad er en thesaurus

Proquest - gemme søgninger

Proguest alertservice

Hvad er en alertservice