• Dansk
  • English

Ordnet.dk

Indhold

Indeholder links til 3 ordbøger:
- Den Danske Ordbog: moderne dansk sprog (fra ca. 1955-)
- Ordbog over det danske Sprog: historisk ordbog (fra 1700 til ca. 1950)
- Korpus: sproget i brug (samling af tekster til sproglige undersøgelser)

Adgang

Ordnet.dk