• Dansk
  • English

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)

Indhold

Database for alle med interesse i 0-6års området

Databasen er til for alle med interesse i pædagogik og i udvikling inden for dagtilbudsområdet - undervisere, studerende, forskere, pædagogiske ledere, konsulenter eller politikere, der vil holde sig opdateret eller har brug for kvalificeret input i deres arbejde eller studiesituation. Databasen dækker p.t. forskning udgivet i årene 2006-2012,  og databasen bliver opdateret en gang årligt med nyvurderet forskning fra det forgangne år.

Kvalitetsvurderet forskning

Forskningen er peer-reviewed efter internationale standarder af et skandinavisk forskerpanel under Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU). DCU benytter EPPI-systematikken (udviklet på University of London) og supplerer den med yderligere kriterier målrettet kvalitativ forskning. Du kan læse mere om kvalitetskriterierne for forskningen - og dermed for hvad der er inkluderet i databasen her

Kriterier for optagelse i databasen

Databasen optager studier, der retter sig direkte mod institutionaliserede dagtilbud for 0-6 årige. Populære fremstillinger, lærebøger, videnskabelige metodediskussioner etc., inkluderes ikke.

Studierne i databasen udvælges ud fra screeninger af skandinaviske forskningsdatabaser: Norbok, Bibsys, Forskdok publikasjoner, Libris, Skolporten, Dansk pædagogisk base, Forskningsdatabasen, ERIC og håndsøgninger af Scandinavian Journal of Educational Research, Nordisk Pedagogik og Nordisk Barnhageforskning. Databaserne og magasinerne rummer i princippet alle udgivelser af forskningskvalitet.

Adgang:

http://www.nb-ecec.dk/