• Dansk
  • English

Nettet

Nettet er ligesom alt andet materiale dækket af Ophavsretsloven.

Digitalt materiale

Digitale materialer, som for eksempel eksterne hjemmesider, skal opfattes som værker på lige fod med andre former for værker.
Du må ikke lave kopier af hjemmesider uden ophavsmandens tilladelse. Hvis du er i tvivl så kontakt hjemmesidens ophavsmand og søg om tilladelse.

Skærmdumps fra andre sites

Du må gerne tage prints fra hjemmesider, ifølge professionshøjskolens kopieringsaftale med Copydan.

Links og deep-links

Henvisninger via links til sider på andres websites kan være hensigtsmæssige og gode i www-sammenhænge. Og der findes hverken konkret lovgivning eller helt principielle domme om linking som sådan. Men i de senere år har der imidlertid været debatter og retssager om, hvordan og hvornår man kan deep linke, dvs. linke direkte fra ens eget site til en underside på en andens website.

Et almindeligt link, som fører brugeren hen til en andens hjemmeside, er helt lovligt. Hvis der linkes til en artikel eller andet stof på en måde, så du ikke kan se, at du er ført hen til en anden hjemmeside og derfor må tro, at stoffet tilhører den hjemmeside, som du er inde på, er det derimod ikke tilladt.

Henvisninger til artikler på nettet foretages bedst med links. Selv om artiklen ligger beskyttet af en adgangskode kan der henvises med et link. Det er så en forudsætning at brugeren har den nødvendige adgangskode eller befinder sig på den relevante IP adresse.

Som udgangspunkt er det lovligt at linke til andres websites, hvis det sker loyalt og fuldstændigt til andre websites' start-sider. Men det er ikke tilladt – og i strid med sandheden - at give indtryk af, at man på en eller anden måde er forbundet med indehaveren af websitet, der linkes til.

Ligesom det ikke er tilladt at "frame", dvs. vise websitet, der linkes til, som en del af ens eget website. Fx ved at en artikel i (link til) en elektronisk udgave af en avis, vises for brugeren med en frame (ramme) fra ens eget website med fx menupunkterne, top- og sidebar etc.

Læs mere om Linkning på internettet i:
Rosenmeier, M.(2018). Ophavsret for begyndere: En bog til ikke-jurister. 4. udg. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Creative Commons

Nogle ophavsmænd lægger deres billeder ud på nettet under en Creative Commonslicens. Det er en rettighedsfraskrivelse, der går ud på, at du må bruge billedet uden at spørge, på nogle særlige betingelser, som du kan læse mere om på creativecommons.org

Alle, som har frembragt et værk, der kan beskyttes af ophavsret, kan udgive det under Creative Commons.
Gode steder at søge efter kreativt arbejde med en Creative Commons licens er Google og Flickr

Open Access

Open Access er en benævnelse man bruger om digitaliseret tekst eller andet der publiceres online gratis og uden adgangsbegrænsning.

To modeller for Open Access

I forskningssammenhæng arbejder man med Open Access ud fra to modeller: Repositorier (online-arkiver) og tidsskrifter med åben adgang for læsere.
Forfatterne skal give samtykke til at deres tekster placeres i de åbne arkiver og de beholder selv ophavsretten. Tekster hentet via Open Access kan bruges i e-læringssammenhænge, uden at der skal søges om tilladelse.