• Dansk
  • English

Mere om ophavsret

Aftale om kopiering mellem Copydan og Professionshøjskolen Absalon fra 2016

Copydan AVU-medier
AVU-medier er en non-profit forening i Copydan-huset, som søger at sikre de danske uddannelsesinstitutioner adgang til audiovisuelt materiale (tv, spillefilm m.m.), som kan gøre undervisningen levende og tidssvarende. AVU-medier hjælper med at gøre medierne tilgængelige i undervisningen mod betaling til dem, der har skabt og produceret værkerne.

Copydan Tekst og Node
Kopieringsregler for professionshøjskoler

Copydan Tekst og Node
Copydan – Tekst og Node med information om ophavsretsregler, copydan aftaler og kopiering.

Gramex
Fællesorganisation for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser. Gør krav på vederlag for offentlig fremførelse af lydoptagelser inden for det danske område, jfr. § 68 i Lov om ophavsret.

Koda
Komponistrettigheder i Danmark er en forening, der på vegne af komponister, sangskrivere og musikforlag repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles i en offentlig sammenhæng - den såkaldte offentlige fremførelse - i Danmark, Grønland og Færøerne.

Nordisk Copyrighy Bureau
NCB - Nordisk Copyright Bureau - er et nordisk-baltisk selskab, der i samarbejde med tilsvarende copyrightselskaber verden over administrerer rettighederne til indspilning og kopiering af musik på cd, dvd, film, video, nettet m.v. for komponister, sangskrivere og musikforlag.

Retsinformation
Lov om ophavsret.

UBVA
UBVA står for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. UBVA er et udvalg under Akademikernes Centralorganisation, der varetager akademikeres interesser i relation til immaterialret, dvs. ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret og varemærkeret.