• Dansk
  • English

Lyd

Musik og e-læring

Musik er beskyttet af ophavsretsloven. Bortset fra tilfælde, hvor du nøjes med at citere ganske lidt af et musikværk, skal du derfor have tilladelse, før du bruger musik i e-læringssammenhæng. Tilladelsen fås via KODA og Gramex.

Brugeren skal angive navne på komponister og forfattere og angive følgende på hjemmesiden: ”Musikken på denne hjemmeside er stillet til rådighed med tilladelse fra KODA og Gramex”. Samtidig skal der etableres links til KODAs og Gramex’ hjemmesider.

Musik ved fester

Professionshøjskolernes Rektorkollegium har truffet aftale med Koda og Gramex om musikanvendelse ved fester, koncerter og filmforevisninger samt som baggrundsmusik. Undervisningsinstitutionerne skal senest 15 dage efter afholdelse af arrangementer med levende musik sende indberetning til Koda.

Lydoptagelse af undervisning

Underviserne skal give samtykke til at deres undervisning optages. Efter reglerne i Ophavsretsloven har underviseren retten til at bestemme over egen undervisning. Det er vigtigt, at der udarbejdes klare aftaler for brugen af optagelserne.

Studerende bør være informeret om, at undervisningen lydoptages og hvad der skal ske med optagelserne. Hvis studerende ønsker at optage undervisningen kræver det underviserens samtykke.