• Dansk
  • English

Låneregler

-for studerende, ansatte og kursister ved Professionshøjskolen Absalon

For at låne på biblioteket skal du være oprettet som låner.

 

Hvem kan låne?

Studerende, ansatte og kursister på Professionshøjskolen Absalon.

 

Hvad er dit lånerkort?

Dit sundhedskort fungerer som lånerkort sammen med en pinkode.
Som ny studerende på en grunduddannelse bliver du automatisk oprettet som låner, når du begynder på studiet. Ansatte bliver som udgangspunkt oprettet automatisk.


Udlån og aflevering, hvad skal du være opmærksom på?

Du hæfter personligt for lånt materiale, og du har selv ansvaret for at aflevere til tiden. Hvis du mister eller får ødelagt det lånte materiale, skal det erstattes.

Afleveringspåmindelser og reserveringsmeddelelser sendes pr. e-mail og/eller sms.


Kan man reservere?

Det er muligt at reservere materialer på biblioteket.
Hvis du selv finder materialet på bibliotekets hylde, har du førsteret til at låne det, frem for den låner, der har reserveret online.

Når materialet er klar til afhentning, får du en e-mail og/eller en sms. Materialet skal hentes inden 7 dage, ellers slettes reservationen og materialet fjernes.


Kan man forny sine lån?

Hvis materialet ikke er reserveret, kan du forny dine lån op til 8 gange, ved at logge ind på bibliotekets hjemmeside.

Fornyelse kan tidligst ske 14 dage inden afleveringsfrist.
Hvis du har problemer med at forny, kan du kontakte biblioteket.

 

Hvor lang tid kan du låne?
 

Materialetype

Lånetid

Bøger

30 dage

AV-udstyr/DVD

7 dage

Tidsskrifter

7 dage

Håndbøger

Udlånes ikke

Semesterhyldebøger

1 dag

Udlånstiden for andre materialetyper kan være anderledes. Dette vil fremgå af din udlånskvittering.

 

Fjernlån

Biblioteket deltager i lånesamarbejdet mellem alle folke- og fagbiblioteker i Danmark. Biblioteket kan tilbyde at hjemlåne materialer, som ikke findes i bibliotekets egen samling. Udlånsbetingelserne for disse materialer følger det långivende biblioteks regler.


Proces for påmindelser, hjemkaldelser, erstatninger og rykkere

Som en service får du tilsendt en afleveringspåmindelse 4 dage før afleveringsfrist.

Meddelelser til låner

Tidspunkt

Afleveringspåmindelse
(sendes til din e-mail)

4 dage før afleveringsfrist

Hjemkaldelse
(sendes til din e-mail)

Lånetid overskredet med 1 dag

Erstatning
(sendes til din E-boks)

Lånetid overskredet med 38 dage

Rykker
(sendes til din E-boks)

Lånetid overskredet med 48 dage

Varsling om udelukkelse

(Sendes til din E-boks)

Lånetid overskredet med 58 dage

Sagen går til inddrivelse i bibliotekssystemet

Lånetid overskredet med 68 dage

Udsendelse af meddelelser er en service, som desværre kan svigte pga. tekniske problemer.

 

Gebyrtakster

Du vil modtage en saldoopgørelse i din E-boks, hvis du skylder mere end 50 kr. i gebyrer, eller materialet er gået i erstatning.

Tidspunkt

Gebyrtakst *

1-7 dages overskridelse af lånetid

5 kr. pr. materiale

8-30 dages overskridelse af lånetid

10 kr. pr. materiale

31-37 dages overskridelse af lånetid

25 kr. pr. materiale

38 dage eller mere overskridelse af lånetid

Materialets pris

+ skyldige gebyrer
+ 50 kr. i administrationsgebyr

68 dages overskridelse af lånetid

Sagen går til inddrivelse i bibliotekssystemet

* Gebyrer bliver først påskrevet ved aflevering, fornyelse eller erstatning.

Ansatte på Professionshøjskolen Absalon er fritaget for at betale gebyrer for overskridelse af lånetid, men ikke for at erstatte bortkommet eller ødelagt materiale.

 

Udelukkelse

Hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, vil du 7 dage efter at have modtaget et skriftligt varsel, blive udelukket fra at kunne låne og reservere. Hvis du har en eller flere materialer, der er gået i erstatning, vil du uden forudgående varsel, blive udelukket fra at kunne låne og reservere.

Når du har betalt dit mellemværende, vil du igen kunne låne og reservere.

 

Hvordan betaler du gebyrer og erstatningskrav?

Betaling kan ske med kreditkort eller MobilePay ved at logge ind på bibliotekets hjemmeside. Har du spørgsmål til betaling, kan du kontakte biblioteket. Vær opmærksom på, at der ikke kan betales med kontanter på biblioteket.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt:

Tina Johansen

Tlf. 7248 1466 / mail: tij@pha.dk