• Dansk
  • English

Institutionelle lånere

Professionshøjskolen Absalon Biblioteket deltager i det nationale lånesamarbejde mellem biblioteker i Danmark.


Udlåns- og reserveringspolitik
Institutionelle lånere kan låne og reservere bibliotekets materialer, dog kan biblioteket, under hensyn til bibliotekets formål, i særlige tilfælde prioritere betjeningen af bibliotekets primære brugere.

Udlånstiden er 30 dage for boglige materialer.

Lånte materialer kan fornys 8 gange via vores hjemmeside. Bortkommet eller ødelagt materiale erstattes, jvnf. Professionshøjskolen Absalon Bibliotekets gældende låneregler.

Se låneregler for Professionshøjskolen Absalon Biblioteket

Udlån af materialer og kopilevering til danske biblioteker er gratis.
 

Intern procedure
Bestillinger fra institutionelle lånere tjekkes dagligt. Bestillingerne effektueres, og det ønskede materiale fremsendes via den nationale kørselsordning til knudepunktsbiblioteket indenfor 2 hverdage. Er materialet udlånt foretages reservation. Kan bestillingen ikke opfyldes, sendes orientering til den institutionelle låner via e-mail.