• Dansk
  • English

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse

Indhold

Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse (FP PU) publicerer peer reviewede artikler, der omhandler pædagogik og pædagogiske spørgsmål i mange variationer. Dermed sigter tidsskriftet  efter at fremme levende og kritiske undersøgelser og dialoger om pædagogik, pædagogisk arbejde og uddannelse af pædagoger.

Det er et gratis open access tidsskrift og udgives af pædagoguddannelsens ledernetværk.

Adgang

Du finder tidsskriftet her