• Dansk
  • English

Eksterne lånere

Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere ved uddannelserne ved Professionshøjskolen Absalon .

Der indkøbes litteratur på dansk, andre skandinaviske sprog, engelsk samt i mindre omfang tysk.

Lånesamarbejde
Biblioteket deltager i det almindelige lånesamarbejde mellem alle biblioteker i Danmark og bibliotekets materialer er søgbare i bibliotek.dk og Danbib/Netpunkt samt i bibliotekets egen formidlingsplatform.

Biblioteket deltager i den nationale kørselsordning.
Knudepunkt: Roskilde.

Professionshøjskolen Absalon  biblioteker er åbent for offentlige udlån i Nykøbing F.

Hovedfag området her er: Sygeplejeuddannelsen, Pædagoguddannelsen og Socialrådgiveruddannelsen.

Registrering som låner kræver personligt fremmøde og forevisning af sygesikringsbevis samt billedlegitimation (kørekort, pas el. lign).

Låneregler for eksterne lånere: Se under låneregler.