• Dansk
  • English

Eksterne lånere

- Lånerregler for eksterne lånere

Professionshøjskolen Absalon Biblioteket er åbent for offentligheden ved betjeningsstedet:

Campus Nykøbing
Bispegade 3
4800 Nykøbing F.
Tlf.: 7248 1468
E-mail: bibliotek@pha.dk


På bibliotekets øvrige afdelinger er det muligt at blive oprettet som ekstern låner, hvis man på den pågældende adresse er:

Tidligere studerende, kursist eller ansat.

 

Eksterne lånere oprettes i bibliotekssystemet mod forevisning af sundhedskort samt billedlegitimation (kørekort, pas el. lign) og oplysning om gyldig e-mailadresse og/eller mobilnummer.
 

Eksterne lånere kan:

● Låne og reservere materialer fra den fysiske udlånssamling

● Benytte håndbogssamlingen på stedet

● Benytte semesterhyldesamlingen på stedet

● Få vejledning ift. bibliotekets samling

● Få adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer via bibliotekets ”offentlige” pc’er. For enkelte databaser kan der gælde regler, som forhindrer adgang.

 

Udlån og aflevering, hvad skal du være opmærksom på?

Du hæfter personligt for lånt materiale, og du har selv ansvaret for at aflevere til tiden.

Hvis du mister eller får ødelagt det lånte materiale, skal det erstattes.
Afleveringspåmindelser og reserveringsmeddelelser sendes pr. e-mail og/eller sms.


Eksterne lånere kan ikke:

● Få fjernadgang til bibliotekets elektroniske ressourcer

● Bestille materialer fra andre biblioteker (fjernlån)

● Kopiere og printe

● Booke og låne AV-udstyr

● Deltage i bibliotekets undervisning

● Booke en bibliotekar

 

Proces for påmindelser, hjemkaldelser, erstatninger og rykkere

Som en service får du tilsendt en afleveringspåmindelse 4 dage før afleveringsfrist.

Meddelelser til lånerTidspunkt
Afleveringspåmindelse
(sendes til din e-mail)
4 dage før afleveringsfrist

Hjemkaldelse
(sendes til din e-mail)

Lånetid overskredet med 1 dag

Erstatning
(sendes til din E-boks)

Lånetid overskredet med 38 dage

Rykker
(sendes til din E-boks)

Lånetid overskredet med 48 dage

Varsling om udelukkelse

(Sendes til din E-boks)

Lånetid overskredet med 58 dage

Sagen går til inddrivelse i bibliotekssystemet

Lånetid overskredet med 68 dage

Udsendelse af meddelelser er en service, som desværre kan svigte pga. tekniske problemer.

 

 

Gebyrtakster

Du vil modtage en saldoopgørelse i din E-boks, hvis du skylder mere end 50 kr. i gebyrer, eller materialet er gået i erstatning.

TidspunktGebyrtakst*
1-7 dages overskridelse af lånetid5 kr. pr. materiale
8-30 dages overskridelse af lånetid10 kr. pr. materiale
31-37 dages overskridelse af lånetid25 kr. pr. materiale
38 dage eller mere overskridelse af lånetid

Materialets pris

+ skyldige gebyrer
+ 50 kr. i administrationsgebyr
68 dages overskridelse af lånetidSagen går til inddrivelse i bibliotekssystemet **

* Gebyrer bliver først påskrevet ved aflevering, fornyelse eller erstatning.


** Når sagen først er gået til inddrivelse i bibliotekssystemet, er det ikke længere muligt af aflevere de materialer, som du har modtaget en erstatningssag på. Du skal derfor betale hele det fakturerede beløb.

 

Ansatte på Professionshøjskolen Absalon er fritaget for at betale gebyrer for overskridelse af lånetid, men ikke for at erstatte bortkommet eller ødelagt materiale.

 

Udelukkelse

Hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, vil du 7 dage efter at have modtaget et skriftligt varsel, blive udelukket fra at kunne låne og reservere. Hvis du har en eller flere materialer, der er gået i erstatning, vil du uden forudgående varsel, blive udelukket fra at kunne låne og reservere.

Indtil sagen går til inddrivelse i bibliotekssystemet, har du mulighed for at aflevere materialet, og så skal der kun betales gebyrer.

Når du har betalt dit mellemværende, vil du igen kunne låne og reservere.

 

Hvordan betaler du gebyrer og erstatningskrav?

Betaling kan ske med kreditkort eller MobilePay ved at logge ind på bibliotekets hjemmeside. Har du spørgsmål til betaling, kan du kontakte biblioteket. Vær opmærksom på, at der ikke kan betales med kontanter på biblioteket.

 

Har du spørgsmål?
Kontakt:

Tina Johansen
Tlf. 7248 1466 / mail: tij@pha.dk