• Dansk
  • English

Digital kopiering

Ifølge Professionshøjskolernes aftale med Copydan om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale er der fra februar 2014 sket en udvidelse af rammerne for digital kopiering af abonnementsbelagte ressourcer.

Du må til undervisningsbrug og til intern administrativ brug kopiere op til 20% af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale per studerende per halvår.

Det betyder at du må tage en digital kopi af op til 20 % af en bog som ligger elektronisk tilgængelig på en af Absalon bibliotekets databaser eller af en tidsskriftsartikel fra en af vores licenser og lægge kopien på studienettet. Enkelte rettighedshavere har dog nedlagt forbud mod dette. Opdateret liste over disse findes på Nedlæg forbud

Hvad er digital kopiering?

Digital kopiering er når du downloader fra nettet eller kopierer ved hjælp af en cd- eller dvd-brænder.
Regler for indberetning til Copydan er de samme som ved skanning af materialer.
Hvis du vil vide mere: Digital kopiering og fotokopiering