• Dansk
  • English

Cristin - Norsk Forskningsinformationssystem

Systemet består av følgende hoveddeler

Forskningsresultater/NVI

Tjenesten for forskningsresultater inneholder dokumenterbare resultater fra forskningsaktivitet. En helt sentral del i resultattjenesten er publiseringsdatabasen NVI (Norsk vitenskapsindeks).

Forskningsresultatmodulen inneholder også andre forskningsresultater enn vitenskapelig publisering: dvs rapporter, populærvitenskapelig artikler, bøker, foredrag, mediebidrag mv. I tillegg til ulike former for publiseringer tas andre viktige resultater med, f.eks: oversikter over patenter og produkter som har utspring fra norsk forskning.

Alle resultater er koblet til relevante informasjonskilder: personregister, institusjonsregister, fagregister mv. for å unngå duplisering av data og for å danne grunnlaget for ny statistikk. Det er lagt til rette for at alle publikasjonsregistreringer i CRIStin kan inneholde en kobling til selve publikasjonen hvis denne er fritt tilgjenglig på nettet, enten i et åpent publiseringsarkiv eller via en annen kilde.

Forskerprofiler

Forskerprofiler inneholder en oversikt over forskere knyttet til CRIStin-institusjoner.

Forskerprofilene inneholder opplysninger om en forsker, som bakgrunn, kontaktinformasjon, emneord,CV, priser og forskningsopphold. Profilen er en sentralt punkt i CRIStin som gir mulighet til å navigere mot en forskers registreringer i andre moduler i systemet. Fra profilen kan en se hva en forsker har publisert, hvilke prosjekter og forskningsenheter denne er knyttet til.

Prosjekter

Prosjektmodulen innholder informasjon om prosjekter, som en eller flere CRIStin-institusjoner er med i.

Prosjektmodulen gir en oversikt over hvilke tema det blir forsket på i forskningsnorge, og inneholder oversikt over forskere knyttet til prosjektet, tema for prosjektet, ansvarlig enhet for prosjektet, og forskningsarbeider prosjektet har bidrat til. I tillegg innholder denne modulen et register for standardkonsesjoner og tillatelser for prosjektet (bare tilgjengelig for deltagende institusjoner).

Forskningsenheter

Forskningsenhetsmodulen er en oversikt over forskningsgrupper, organisasjonsenheter og forskningssentre.

Forskningsmodulen er begregnet for intern og ekstern synliggjøring av enheter. Oversikten gir mulighet til å vise hvilke temaer enhetene har fokus på, samarbeidspartnere og tilhørighet.

 

Informasjonen i disse modulene er åpen og søkbar for alle. Pålogging kreves kun for registrering eller administrering av data.

Per i dag er det over 160 institusjoner som bruker CRIStin.