• Dansk
  • English

Bedre adgang til dansk forskning

Professionshøjskolen Absalon har sammen med de resterende danske professionshøjskoler, De Danske Universiteter samt Det Kongelige Bibliotek, netop indgået en ny 4 årig aftale med forlaget Elsevier.

Den nye aftale er en fortsættelse af den nuværende aftale men med flere muligheder, som både sikrer øjeblikkelig og gratis læseadgang til danske forskningspublikationer publiceret i Elsevier, publicering uden merbetaling samt læseadgang til en uændret Elsevier-portefølje.

”Det er godt for dansk forskning, at vi er nået frem til en løsning, som sikrer øjeblikkelig Open Access til de danske universiteters udgivelser i Elsevier-tidskrifter samt mulighed for publicering uden merberegning. De videnskabelige tidsskrifter spiller en vigtig rolle i forskningskredsløbet. Derfor er det vigtig, at samarbejdet med forlagene foregår på vilkår, som vi kan være tilfredse med,” siger rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener, som har repræsenteret universiteterne i forhandlingerne. På Professionshøjskolen Absalon glæder vi os over at et stort skridt i retning af mere åbenhed i forskningen som denne aftale er med til at sikre. Der har tidligere og er stadigvæk en stor del af forskningen der er låst inde bag kommercielle betalingsmure, men dette er et skridt nærmere mere open acces og større åbenhed i forskningen i det hele taget.

”Covid-19-pandemien er det seneste eksempel på, at globale problemer løses bedst, når vi nemt kan dele forskningsresultater på tværs af sektorer og landegrænser. Her er det nuværende system sårbart. En stor del af dansk og international forskning ligger låst bag kommercielle betalingsmure. Med den nye aftale skabes der fri adgang for alle til danske universiteters forskningspublikationer publiceret hos Elsevier,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Skrevet af: slagelse
Oprettet: Fredag 29. januar
Materialetype:
Kategori: