• Dansk
 • English

Registrer bachelorprojekt

Link til aflevering af Bachelorprojekt

UC Viden er et vidensdelingssystem, hvori du registrerer og uploader dit bachelorprojekt. Du skal indberette dit projekt digitalt i en pdf-fil. Der indberettes én gang pr. projektgruppe.

Synlighed
Når du uploader dit projekt i UC Viden, skal du vælge synlighedsniveau ift. den nationale Studenterprojektportal. Du skal tage stilling til synlighedsniveau for det tilknyttede dokument.

 1. ’Frit tilgængelig – Ingen begrænsninger’ betyder, at det er synligt for alle. Vil evt.også komme frem via en Google-søgning.
 2. Internt tilgængeligt’ betyder, at det kun er tilgængeligt for studerende og medarbejdere i professionshøjskolerne (på landsplan)  via login.
 3. ’Backend - Tilgængelig for PURE-brugere’ betyder, at hverken registreringen eller det tilknyttede dokument kommer ud i Studenterprojektportalen, men kun er tilgængeligt for et begrænset antal ansatte i Professionshøjskolen Absalon.

Kontakt biblioteket hvis du ønsker at ændre synlighedsniveau på projektet.

Fortrolighed
Er dit projekt eller dele heraf omfattet af fortrolighed, skal du markere i skemaet, at det er fortroligt. Derved vil registreringen af projektet kun være tilgængelig for din vejleder, en biblioteksmedarbejder og en systemadministrator.

Tilknyttet forsknings- eller udviklingsprojekt
Som det sidste punkt skal du vælge om dit projekt er tilknyttet et forsknings- eller udviklingsprojekt. Der er tre valgmuligheder, som er beskrevet her.

Her skal du rådføre dig med din vejleder, inden du afleverer dit projekt.

 1. Opgaven tager afsæt i et konkret samarbejde med ekstern samarbejdspartner fra praksis.
  Note: Et konkret samarbejde med en ekstern samarbejdspartner forudsætter, at der forud for BA-projektet er indgået en skriftligt dokumenteret aftale herom med den pågældende samarbejdspartner. Det er ikke tilstrækkeligt, at det er aftalt i tlf., på mail eller sms eller at der har været interviewet eller sendt et spørgeskema, hvis ikke der er indgået en konkret aftale forinden (f.eks. at praktiktilmelding omfatter en aftale om bachelorprojektet).

   
 2. Opgaven tager afsæt i et eller flere af Professionshøjskolen Absalons forsknings-eller udviklingsprojekter.
   
 3. Ingen af de 2 ovennævnte kategorier. 

Ophavsret
Du beholder ophavsretten til dit projekt, selvom du uploader det til UC Viden. Du bevarer altså retten til – til enhver tid – at sælge, trykke eller på anden måde distribuere projektet.
OBS: Et forlag eller en virksomhed kan dog afvise at trykke eller producere projektet, hvis det allerede er gjort tilgængeligt.

Vær opmærksom på at dit projekt kan downloades fra internettet til privat brug, hvis du vælger at gøre dit projekt frit tilgængeligt (mulighed 1). Brugeren af dit projekt skal altid referere til dig som ophavsmand (forfatter).

Du har selv ansvaret for at tjekke, om du har copyright til alle billeder, grafer og andet materiale i projektet. Hvis du er i tvivl, skal du gøre dit projekt ’internt tilgængeligt’.

Link til aflevering af Bachelorprojekt